Microsoft Exchange 2000 - korak napred

U ponedeljak, 26. novembra 2001. u organizaciji firme CET Computer Equipment and Trade, sa početkom u 12:00 časova, u Narodnom pozorištu (scena Raša Plaović), Francuska 3, održana je prezentacija:

Implementacija MS Exchange Server 5.5 Advanced Security modela, Edvard Spasojević - Galenika

  • Tema sadrži objašnjenje različitih vrsta napada sa Interneta na e-mail sistem kompanije. Kako se digitalnim potpisom i enkripcijom poruka u slučaju udaljenih korisnika odbraniti od ovakvih napada... Kako se odbraniti od napada na resurse e-mail servera (spam mail) i sprečiti rely mail servera...
Migracija na MS Exchange 2000 - korak po korak, Bojan Milićević - Hemofarm
Hemofarm koncern počevši od 1998. koristi Exchange server, kojim su povezana sedišta firme u zemlji i inostranstvu. Exchange 2000 server donosi punu integraciju sa aktivnim direktorijumima, ali zahteva veoma kompleksnu operaciju upgrade-a. U sesiji "Migracija korak po korak" iznose se neposredna iskustva provedene migracije Exchange 5.5 organizacije na Exchange 2000 u okruženju Hemofarm koncerna.

  • MS Exchange 2000 - Share Point Portal Server, Igor Krstić - CET
    Prezentacija Share Point Portal Servera kao intranet rešenja za izradu korporacijskih web portala kao centralne tačke pristupa informacijama, i za upravljanje dokumentima koji potiču iz same firme kao i informacijama koje potiču sa eksternih izvora. Posebna pažnja će biti posvećena sličnostima Share Pointa Portal Servera i Exchange 2000, i mogućnostima njihove saradnje.

    MS Exchange 2000 - primena smart kartica i sertifikata, Miha Pihler - Zaslon - Hermes Soft Lab
    Ova prezentacija na praktičnom primeru prikazuje upotrebljene tehnologije u implementaciji Smart Card servisa na Exchange server-u 2000.Poseban osvrt stavljen je na bezbednosne aspekte za Internet poslovanje koje pruža Exc2K, zatim na planiranje, upotrebu i sigurnost Certificate Authority servisa. Na kraju, pre same demonstracije daju se sve prednosti upotrebe Smart Card-a.