"Računarski kurs za profesore srednjih stručnih škola"

Ministarstvo prosvete, firme Microsoft i CET organizuju za srednje škole kurs za rad na računaru. Kurs je do sada završilo 106 profesora beogradskih gimnazija. Forum BG je u dogovoru sa MPS, odlučivao ko će od prijavljenih profesora pohađati kurs.

Liste polaznika kursa sastavljene su na osnovu:

  1. broja zainteresovanih u svakoj gimnaziji;
  2. predloga sindikalnih predstavnika pojedinih gimnazija u Forumu BG.

Pošto je u međuvremenu došlo do povećane zainteresovanosti za kurseve, МPS, Microsoft, CET i FBG su odlučili da se obuka profesora produži u skladu sa potrebama srednjih škola, odnosno njihovih profesora.