Microsoft korisnički skup

Firma CET, uz saradnju lokalne kancelarije Microsofta, organizovala je prezentaciju o zaštiti intelektualne svojine u oblasti softverske industrije. Prezentacija je održana u petak, 20. maja 2005. sa početkom u 12 časova u TANJUG-ovom Press Centru.

Obrađene teme:

  1. Zaštita intelektualne svojine - Srđan Starović, Microsoft Software d.o.o.
  2. Način licenciranja Microsoft proizvoda - Milorad Mijailović, rukovodilac distribucije legalnog softvera CET Computer Equipment and Trade d.o.o.
  3. Microsoft promotivna OSL ponuda - Milorad Mijailović, rukovodilac distribucije legalnog softvera CET Computer Equipment and Trade d.o.o.