Kako da naučite više uz manje izgubljenog vremena?

Sve više kompanija uočava prednosti organizovanja obuke na radnom mestu. CET-ova obuka na radnom mestu je fleksibilan i finansijski povoljan izbor koji vam omogućava da obukom obuhvatite onoliko zaposlenih koliko ste planirali – jedan tim ili odsek ili možda sve zaposlene u vašoj organizaciji.

Putni troškovi ne postoje jer vam se programi za obuku isporučuju kada i gde želite – u vašu kancelariju, u naše prostorije ili na mesto koje odaberete. Ako su zaposleni na svojim radnim mestima, povećaćete produktivnost i projekti će napredovati.

CET-ova obuka na radnom mestu omogućava vam da:

  • Dobijete obuku i rešenja iz stvarnog sveta prilagođene vašem poslovanju
  • Smanjite troškove obuke
  • Obezbedite stalni proces usavršavanja

Vašim zaposlenima i poslovanju koristiće ovakva obuka jer:

  • Kursevi se planiraju prema pojedinačnim rasporedima i rasporedu odseka i isporučuju se u bilo kom formatu.
  • Timovi se obučavaju na pažljivo odabranim primerima iz stvarnog sveta tipičnih za posao koji obavljate da biste obezbedili uspeh projekta.
  • Produktivnost se ne smanjuje jer je raspored obuke fleksibilan.
  • Možete odabrati grupe zaposlenih za obuku i tako značajno smanjiti troškove.
  • Možete prilagođavati nastavni materijal kursa da biste zadovoljili potrebe i očekivanja kompanije.
X

Prijava na kurs