Naslov Broj strana Cena (din) Snižena cena (din)
Učenje programa Autodesk 3ds Max 2008 Osnove + CD
Grupa autora
478 1078 750
Adobe After Effects CS4, učionica u knjizi + DVD
Grupa autora
406 858 600
Analiziranje zahteva i definisanje arhitektonskih rešenja za MS .NET (ispit 70-300) + CD
Grupa autora
490 440.00 100.00
Uvod u AutoCAD 2010 - 2D i 3D projektovanje
Alf Yarwood
462 1100.00 700
AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove
Scott Onstott
434 1463.00 1330
Dizajn funkcionalnih Web strana +CD
Jakob Nielsen
430 1078 750
Adobe Dreamweaver CS4 Učionica u knjizi + CD
Grupa autora
288 792 550
Microsoft Excel 2010 kao od šale
Michael Alexander
208 715 500.00
Microsoft Excel 2010 korak po korak + CD
Curtis D. Frye
485 1595.00 1450
Excel 2016 Formule i funkcije
Paul McFedries
526 1881.00 1710
Excel 2016 Korak po korak
Curtis Frye
544 1826 1660
Macromedia Flash 8 Bukvar za nestrpljive
Katherine Ulrich
604 440.00 50.00
Adobe Flash CS4 Professional Učionica u knjizi + CD
Grupa autora
375 858 600
Microsoft Office FrontPage 2003 korak po korak + CD
Grupa autora
360 385.00 100.00
HTML5 i CSS3: briljantno
Josh Hill i James A. Brannan
312 935.00 850
Adobe Illustrator CS6 Učionica u knjizi + CD
Grupa autora
480 1980.00 1800
Adobe InDesign CS3 Učionica u knjizi + CD
Grupa autora
466 1078 750
Internet 50+
P. K. MacBride
297 715.00 500.00
Komplet Windows Server 2008 3211 3960 400
Naučite programiranje
Steven Foote
336 1232 1120
Microsoft Office 2010 kao od šale
Tom Bunzel
314 715 500.00
Office 2013 kao od šale
Patrice-Anne Rutledge, Sherry Kinkoph Gunter
360 825.00 750.00
Office 2016 Kao od šale
Patrice-Anne Rutledge
414 1408.00 1280
Osnove računara kao od šale - Windows 7 izdanje
Michael Miller
264 550.00 400
Microsoft Office Outlook 2003 korak po korak + CD
Grupa autora
347 385.00 100.00
Adobe Photoshop CC Učionica u knjizi + DVD
Andrew Faulkner, Conrad Chavez
400 1694 1540
Adobe Photoshop CS3 Učionica u knjizi + CD
Grupa autora
492 1265.00 1150.00
Adobe Photoshop CS6 Učionica u knjizi + DVD
Grupa autora
398 1639.00 1490
Adobe Premiere Pro 2.0 Učionica u knjizi + DVD
Grupa autora
564 550.00 150
Microsoft Project 2010 korak po korak + CD
Carl Chatfield, Timothy Johnson
509 1595 1450
Project 2016 Korak po korak
Carl Chatfield, Timothy Johnson
580 1837 1670
Microsoft računarski rečniк
Grupa autora
863 1320.00 950.00
Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove
Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn
388 1430.00 1300
SQL Bukvar za nestrpljive
Chris Fehily
493 1122.00 1020.00
SolidWorks i SolidCAM osnove + CD
Gradimir Čučuković
512 1947 1770
Strateški marketing na Internetu
Tom Vassos
302 726 510
Zvanična Ubuntu knjiga + DVD
Grupa autora
512 495.00 200
Osnove projektovanja Web prezentacija
Charles J. Lyons
252 649 450
Windows 10 Kao od šale
Mark Edward Soper
508 1617.00 1470
Windows 10 Korak po korak
Joan Lambert, Steve Lambert
630 2112 1920
Microsoft Windows 7 kao od šale
Mark Edward Soper
408 715 500.00
Microsoft Windows 7 korak po korak + CD
J. Preppernau, J. Cox
544 1100 900
Microsoft Windows 8 kao od šale
Mark Edward Soper
430 825.00 600
Planiranje i održavanje mrežne infrastrukture Microsoft Windows Servera 2003 (Ispit 70-293) + 2 CD-a
Craig Zacker
1014 605.00 150.00
Planiranje, upravljanje i održavanje infrastrukture servisa Active Directory Microsoft Windows Servera 2003 (ispit 70-294) + 2 CD-a
Grupa autora
1190 715.00 150.00
Windows Server 2008 administracija (Ispit 70-646) + CD
Ian McLean, Orin Thomas
808 990.00 300
Konfigurisanje servisa Active Directory Windows Servera 2008 (Ispit 70-640) + CD
Grupa autora
995 990.00 300
Konfigurisanje aplikativne infrastrukture Windows Servera 2008 (Ispit 70-643) + CD
J. C. Mackin, Anil Desai
717 990.00 300
Konfigurisanje mrežne infrastrukture Windows Servera 2008 (ispit 70-642) + CD
Tony Northrup, J.C. Mackin
691 990.00 300
Administracija Windows Servera 2012 - udžbenik za pripremu ispita 70-411
Orin Thomas
680 2200.00 2000
Instaliranje i konfigurisanje Windows Servera 2012 - Udžbenik za pripremu ispita 70-410
Mitch Tulloch
640 2200.00 2000
Konfigurisanje naprednih servisa Windows Servera 2012 - Udžbenik za pripremu ispita 70-412
Orin Thomas
828 2552.00 2320
Konfigurisanje Windows Vista klijenta (Ispit 70-620) + CD
I. McLean, O. Thomas
860 495.00 100.00
Vodič kroz Microsoft Office Word 2003, specijalno izdanje + CD
Bill Camarda
1284 330.00 150
Microsoft Word 2010 kao od šale
Sherry K. Gunter
261 550.00 400
Microsoft Word 2010 korak po korak + CD
Joyce Cox i Joan Lambert
532 1100 900
Word 2016 Korak po korak
Joan Lambert
624 2046 1860
iOS 8 Osnove programiranja sa Swiftom
Matt Neuburg
586 2178 1980

Srednješkolski udžbenici

Naslov Broj strana Cena (din) Snižena cena (din)
Osnovi programiranja u okruženju grafičkih OS: Programski jezik C#
Stanka Matković, Mijodrag Đurišić, mr Branislava Bajković-Lazarević, Duša Zoranović
188 440.00 400.00
Osnovi programiranja u okruženju grafičkih OS: Programski jezik C#: Priručnik za nastavnike
Stanka Matković, Mijodrag Đurišić, mr Branislava Bajković-Lazarević, Duša Zoranović
86 220 200,00
C++ Osnove programiranja
Milan Čabarkapa
205 935.00 850
Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u Pascalu
Milan Čabarkapa, Nevenka Spalević
368 1265.00 1150
Veb programiranje
Duša Vuković, Stanka Matković, Mijodrag Đurišić
224 935 850

Univerzitetski udžbenici

Naslov Broj strana Cena (din) Snižena cena (din)
Programiranje Android aplikacija
James Talbot, Justin McLean
420 1485.00 1350
Uvod u baze podataka
Alempije Veljović, Miroljub Zahorjanski
198 715.00 500.00
C# - Izvornik
Stanley B. Lippman
410 935 650
C# osnove programiranja
Rob Miles
512 1705 1550
C++ Izvornik
Stanley B. Lippman, Josée Lajoie
1260 2717 1900
C++ opušteno
Brian Overland
614 1980.00 1000
Osnove jezika C++
Stanley B. Lippman
288 715 500
Programski jezik C
Kernighan, Ritchie
285 792.00 720
Programski jezik C - Rešenja zadataka
Tondo, Gimpel
231 638.00 580
Diskretna matematika sa kombinatorikom
James A. Anderson
1216 2486.00 2260
Diskretne matematičke strukture
Dragoš Cvetković
164 572.00 400.00
Dizajniranje korisničkog interfejsa
B. Shneiderman, C. Plaisant
664 715 500
Gramatika engleskog jezika za studente i srednjoškolce sa vežbanjima i rešenjima
Vera Vrbica-Matejić
352 627.00 570.00
Udžbenik Engleskog jezika: Računari i primena
Vera Vrbica-Matejić
224 440.00 400.00
Gotova rešenja (Design Patterns) - Elementi objektno orijentisanog softvera
Grupa autora
418 935 650
Heuristike objektno orijentisanog dizajna
Arthur J. Riel
403 429 300
Hronologija nastanka i razvoja računara
Miroljub Zahorjanski
144 770 540
Izrada aplikacije u praksi
Miroljub Zahorjanski
184 913 650
JAVA 2 Tom II - Napredne tehnike
Cay S. Horstmann, Gary Cornell
1030 2266.00 2060
Programski jezik Java
Ken Arnold, James Gosling, David Holmes
619 1287 900
Java 2 JDK 5: od početka
Ivor Horton
1512 2200.00 1650.00
Java (SE 7) Tom I - Osnove, prevod devetog izdanja
Cay S. Horstmann, Gary Cornell
1004 3190.00 2900
JavaScript korak po korak
Steve Suehring
480 1650.00 1500
Kombinatorika i grafovi
Dragoš Cvetković, Slobodan Simić
226 297.00 50
Matematička analiza - Teorija, primeri, zadaci
Milan Merkle
418 1001 700
Uvod u Mathcad 11
Ronald W. Larsen
274 297.00 50
Uvod u Matlab 7
D. Etter, D. Kuncicky
302 715 500
Modeliranje informacionih sistema
Alempije Veljović, Miroljub Zahorjanski
350 990 690
Objektno orijentisani način mišljenja
Matt Weisfeld
243 572 400
Objektno orijentisano konstruisanje softvera + CD
Bertrand Meyer
1296 715.00 650.00
OpenGL Praktikum
Dragan Cvetković, Dragan Marković, Nenad Dulanović
592 715 500
Operativni sistemi, prevod sedmog izdanja + CD
William Stallings
824 3146.20 2860
Organizacija i arhitektura računara, prevod 9. izdanja
William Stallings
790 2860.00 2600
Osnove bezbednosti mreža + CD
William Stallings
448 1947.00 1770
Osnove dizajna i analize algoritama
Dejan Živković
498 1089 990
PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove
Larry Ullman
704 2189.00 1990
Projektovanje skladišta podataka
Chris Todman
351 429 300
Uvod u Python
Bill Lubanovic
480 1760 1600
Vizuelno modelovanje: Rational Rose 2002 i UML
Terry Quatriani
282 165 50
Računarska grafika
Dragan Cvetković
475 1067 750
Refaktorisanje - Poboljšanje dizajna postojećeg koda
M. Fowler
454 1001 700
SPSS za Windows i Macintosh: Analiziranje i razumevanje podataka
Samuel B. Green, Neil J. Salkind
520 1100 800
Microsoft SQL Server 2012 programiranje
Paul Atkinson, Robert Vieira
865 2970.00 2700
Softversko inženjerstvo
Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee
750 1837.00 1670.00
Strukture podataka i organizacija datoteka
Pavle Mogin
472 924.00 840.00
TCP/IP - Principi, protokoli i arhitekture
D. E. Comer
782 1639 1150
Testiranje softvera u praksi
Jovan Popović
298 935.00 850
UML - Vodič za korisnike
Booch, Rumbaugh, Jacobson
506 1078 750
UML za projektovanje baza podataka
Grupa autora
320 715 500
Umrežavanje računara: Od vrha ka dnu, prevod 6. izdanja
James F. Kurose, Keith W. Ross
892 3850 3500
Usmeno i pismeno izražavanje
Vuk Milatović
212 715 500
Veštačka inteligencija - Savremeni pristup
Stuart Russell, Peter Norvig
1236 4070.00 3700
Microsoft Visual C# 2012 korak po korak
John Sharp
844 2849.00 2590
Zadaci iz matematike i informatike
Cvetković Dragan
550 1144 800
Zbirka zadataka iz informacionog modeliranja
Miroljub Zahorjanski
80 440 300