MCSA Windows Server 2016

Puna cena: 1200
Akcijska cena: 840
Trajanje č/d: 148/37

20741 Networking with Windows Server 2016

Puna cena: 400
Akcijska cena: 300
Trajanje č/d: 40/10

20742 Identity with Windows Server 2016

Puna cena: 400
Trajanje č/d: 40/10