20761 Querying Data with Transact-SQL

20761 Querying Data with Transact-SQL

Kurs je namenjen profesionalcima koji rade sa bazama podataka na Microsoft SQL Serveru, programerima aplikacija koje pristupaju relacionim bazama i kreatorima BI (Business Inteligence) sistema.

Kurs je namenjen profesionalcima koji rade sa bazama podataka na Microsoft SQL Serveru, programerima aplikacija koje pristupaju relacionim bazama i kreatorima BI (Business Inteligence) sistema.  Predstavlja početni kurs za Microsoft SQL Server i osnovu neophodnu za sve naredne kurseve. Pošto obrađuje standardni jezik za zadavanje upita, znanja stečena na ovom kursu su primenjiva i na ostalim relacionim bazama koje podržavaju standardni SQL programski jezik kao što su Oracle, Access, My SQL, Informix i druge.

Kurs je takođe interesantan i profesionalcima koji se bave pisanjem izveštaja, poslovnim analitičarima koji koriste Excel, SPSS i druge alate, kao i svim ostalim koji se u svom radu oslanjaju na podatke iz relacionih baza, specifično Microsoft SQL Servera. Takođe, programeri desktop, web, mobilnih i embedded aplikacija će naučiti kako da iz svog koda pristupe SQL serveru i rade sve potrebne manipulacije podacima.

Kurs izvode sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Uz naučena poglavlja polaznicima se uvek predstavljaju odgovarajući primeri.

Za praćenje ovog kursa neophodna su osnovna znanja za rad u Microsoft Windows operativnom sistemu. Nikakva druga predznanja o bazama podataka nisu potrebna – ovo je početni kurs.

Upoznavanje sa Microsoft SQL Serverom 2016, njegovom arhitekturom, osnovnim alatima i servisima
Uvod u rad sa SQL upitima
Pisanje SELECT upita
Dobijanje podataka iz više tabela
Sortiranje i filtriranje podataka
Tipovi podataka na SQL Serveru
Modifikovanje podataka
Korišćenje dostupnih funkcija
Grupisanje i agregacija podataka
Korišćenje pod-upita
Table Expressions
Set operatori
Windows rankiranje, offset i agregatne funkcije
Pivot tabele i grupisani setovi podataka
Pozivanje uskladištenih procedura
Uvod u programiranje SQL servera
Upravljanje greškama
Implementacija transakcija

Kurs 20761 – Querying Data with Transact-SQL je zvanična priprema za polaganje ispita I sticanje međunarodno priznatih Microsoft sertifikata. Navedeni kurs je priprema za polaganje ipita 70-761 Querying Data with Transact-SQL.

Sve Microsoft ispite možete prijaviti I polagati  u CET testing centru. CET je zvanični Pearson Vue test centar.

Svi polaznici kursa dobijaju knjigu Microsoft SQL Server 2012 programiranje.

Ovo je početni Microsoft SQL server kurs. Naučićete da kreirate različite upite ka Microsoft SQL Server bazi podataka koji su potrebni u svakodnevnom radu, za kreiranje različitih izveštaja i analizu podataka. Neophodan deo u sastavu projektnog tima koji se bavi izradom bilo kakve poslovne aplikacije, web sajta ili mobline aplikacije koja pristupa bazi podataka. Svaka druga organizacija koja se na bavi direktno IT delatnošću, a za svoje potrebe ima poslovni sistem baziran na SQL Serveru, može imati potrebu za ovakvim profilom. Microsoft SQL server je dominantna baza podataka u poslovnom okruženju Srpskih organizacija. Ovo uključuje većinu banaka, osiguravajućih društava i sličnih organizacija.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija

CET predavac od 1997.
Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
Microsoft Certified IT Professional
Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
Microsoft Certified Technology Associate
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified Database Administrator
Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija

CET predavac od 1999
Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
Microsoft Certified Application Developer
MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
MCPD Microsoft Certified Professional Developer
Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija

CET predavac od 2011
Development Lead, Scrum master,
MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
MS SQL Server Integration Services (SSIS),
MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naše učionice