Scratch – za decu III, IV i V razreda

Scratch – za decu III, IV i V razreda

Računari nam pomažu da rešavamo bezbrojne, svakodnevne zadatke ili ne baš tako obične probleme. A da bi računari znali šta treba da rade, moraš da ih za to “obučiš” odnosno – programiraš. Kako ćeš ipak morati da misliš umesto svog računara, prvo moraš dobro da razumeš problem: da ga shvatiš, analiziraš i raščlaniš na manje, sasvim jednostavne probleme koje lako umeš da rešiš. Tada, na osnovu svojih znanja i iskustava, treba da smisliš uputstvo za rešavanje svakog od ovih manjih problema. A da bi računar mogao da te razume, moraš da mu saopštiš ova uputsva jezikom koji on može da razume. A to je – Scratch.

Računari nam pomažu da rešavamo bezbrojne, svakodnevne zadatke ili ne baš tako obične probleme. A da bi računari znali šta treba da rade, moraš da ih za to “obučiš” odnosno – programiraš. Kako ćeš ipak morati da misliš umesto svog računara, prvo moraš dobro da razumeš problem: da ga shvatiš, analiziraš i raščlaniš na manje, sasvim jednostavne probleme koje lako umeš da rešiš. Tada, na osnovu svojih znanja i iskustava, treba da smisliš uputstvo za rešavanje svakog od ovih manjih problema. A da bi računar mogao da te razume, moraš da mu saopštiš ova uputsva jezikom koji on može da razume. A to je – Scratch.

Zanima te da programiraš, predstavljaš svoje interaktivne priče, zabavljaš se sa animacijama? Scratch vizuelni programski jezik je izvanredno okruženje za učenje, kreativno razmišljanje i sistematično zaključivanje – a uz mogućnost da svoje projekte podeliš, tuđe komentarišeš i prerađuješ dalje, Scratch vizuelni programski jezik je pravo mesto da počneš da se družiš i postaneš pravi timski igrač. Ovde nema pravih i pogrešnih rešenja, već si u prilici da slobodno mozgaš, izmišljaš i igrajući se učiš o osnovama programiranja i informatičke pismenosti.

Naš osnovni kurs Scratch vizuelnog programskog jezika namenjen je najmlađim polaznicima i prilagođen uzrastu od I do V razreda osnovne škole. Ovo programsko okruženje preporučuje se za rano formiranje učeničkih navika, jer podstiče samostalnost u razmišljanju i odlučivanju. Odlična je osnova za razumevanje svih programskih jezika i informatičkih sistema jer na jednostavan način i kroz igru objašnjava posebne vrste algoritamskog mišljenja i osnažuje razumevanje računarskog okruženja.

Ovaj jednostavan i zanimljiv program olakšava razumevanje osnovnih principa programiranja i tako podstiče radoznalost, strpljenje i logičko razmišljanje. To znači da ćeš ovde naučiti kako da neki problem ili zadatak sagledaš na različite načine, što ćeš kasnije moći da primeniš i van ovih časova. Sve navike koje se stiču u ovom vedrom okruženju namenjenom školarcima veoma su važne za kasniji razvoj, profesionalno usavršavanje i socijalizaciju – u svim oblastima, a ne samo u IT sektoru ili za programere.

Naša učionica je mesto gde se lako i u vršnjačkom društvu stiču ne samo osnovna znanja o ovom programskom jeziku, već i proces objvaljivanja radova na Scratch internet sajtu – kao i kako da se uključiš u Scratch društvenu mrežu. Ovde su ti dostupni i radovi za uvek zanimljivo “remiksovanje”, kao i čitava mreža Scratchera  koji će rado podeliti svoje mišljenje sa tobom, komentarisati radove i podržavati najbolje. Svi mogu da dele projekte i radove, kao i da sarađuju na stvaranju novih, što omogućava veliku slobodu i kreativno izražavanje.

Velika zajednica okuplja ljude iz brojnih zemalja, raznovrsnih govornih područja, uzrasta i zanimanja, pa Scratch vizuelni programski jezik posredno uči i o saradljivosti, jasnoj komunikaciji i konstruktivnoj kritici – nekim od ključnih društvenih sposobnosti XXI.

Ovaj  vizuelni programski jezik osmišljen je posebno za uzrast od 8 do 16 godina, ali je prevazišao ova očekivanja i postao jedan od omiljenih programa maštovitih početnika svih uzrasta. Programiranje je veoma važan deo pismenosti savremenog sveta – i kada ljudi uče da programiraju u Scratch vizuelnom programskom jeziku, oni zapravo uče važne strategije za rešavanje problema, osmišljavanje i dizajn projekata i jasno komuniciranje novih ideja. Ovaj program može se koristiti na svim obrazovnim nivoima i u svim disciplinama – od matematike i fizike, preko informatike sve do društvenih nauka ili jezika.

Scratch vizuelni programski jezik namenjen je školarcima već od prvog razreda osnovne škole. Naš kurs ne zahteva apsolutno nikakvo predznanje programiranja, pa čak će se i upotreba računara savlađivati usput. Ipak, dobro je da znaš latinicu jer se njome služimo na tastaturi pri unošenju teksta, kao i osnovne matematičke znake i operacije (+,-,>,<)

 • algoritamski način razmišljanja
 • upoznavanje sa Scratch radnim okruženjem
 • ponavljanje i petlje
 • uslovna logika
 • procedure i generalizacija
 • položaj lika na pozornici
 • nizanje koraka
 • kornjača grafika
 • ponavljanje
 • grananje i odlučivanje
 • aritmetičke operacije i promenljive
 • KVIZ
  • kviz pomoću običnih promenljivih
  • kviz pomoću lista
 • čuvanje i učitavanje programa, skripti, likova, zvukova
 • deljenje projekata i programa

Po okončanom kursu, svi polaznici našeg Scratch kursa dobijaju CET sertifikat o uspešno savladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Za sve polaznike Scratch osnovnog kursa obezbeđena je i dodatna literatura pa možeš uvek da se vratiš na sve što je urađeno i da se podsetiš.

Sva znanja i veštine stečene u učionici moći ćeš da primeniš već tokom trajanja kursa. Mi ćemo ti pokazati šta sve Scratch vizuelni programski jezik može – a dalje je sve pitanje tvoje mašte, kreativnosti i upornosti.

Sa Scratch vizuelnim programskim jezikom možeš da pokreneš zamišljene likove i stvari, da učiniš da hodaju, pevaju, govore ili igraju – da lete, skaču, odbijaju se, plivaju ili tonu; ovaj program i društvenu mrežu koristi veoma mnogo ljudi širom sveta da bi pravili najrazličitije kreacije, izrazili se ili savladali neki konkretan problem. Iz velikih biblioteka možeš birati već postojeće slike, muziku, zvukove i animacije, kao što možeš da promeniš i samo pojedine elemente već postojećih radova – da promeniš melodiju neke animacije, pravac njenog kretanja ili jednu sliku drugom; ali, isto tako, možeš da crtaš, komponuješ muziku i samostalno animiraš sve likove, predmete i stvari.

Ono što zaista izdvaja Scratch od drugih jezika je i njegova uloga u povezivanju. Ovo nije samo programski jezik, već i prava društvena mreža, gde možeš da pratiš šta je sve napravljeno, kako može da izgleda i šta sve može da se postigne.

Možeš da praviš animacije, igre sa slikama, crtežima i zvukom; možeš da uključiš i svoje drugare – da osmišljavaš interaktivne aplikacije, kvizove i pitalice. Ako voliš da igraš video igre, Scratch te može uvesti i u kreiranje jednostavnih platformi sa preprekama i skupljanjem poena koje ćeš sam dizajnirati. A možeš i da zaista „skrečuješ“ i pokušaš da napraviš Scratch verziju svoje omiljene igre. Jedna od najzanimljivijih funkcija Scratch vizuelnog programskog jezika je takozvano „remiksovanje“. Svaki objavljeni rad na Scratch internet strani može biti remiksovan: to znači da možeš da preuzmeš projekat koji ti se sviđa, sagledaš kako je urađen, promeniš ga i doradiš – a onda objaviš ponovo. Original će biti sačuvan i svaki remiks je jasno označen, pa će tvoj autorski rad biti apsolutno zaštićen – a remiksovanje je najbolji način da učite ovaj program, vidite tuđa rešenja i dobijete sasvim sveže i nove ideje za stare probleme.

Naše učionice