Access 2013

Puna cena: 90
Trajanje: 27 (časova) / 9 (dana)

AutoCAD 2D

Puna cena: 150
Trajanje: 40 (časova) / 10 (dana)

AutoCAD 3D

Puna cena: 150
Trajanje: 32 (časova) / 8 (dana)

CompTIA A+

Puna cena: 600
Akcijska cena: 480
Trajanje: 80 (časova) / 20 (dana)

Excel 2013

Puna cena: 35
Trajanje: 12 (časova) / 4 (dana)

HTML & CSS

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

Joomla!

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

PHP & MySQL

Puna cena: 240
Trajanje: 40 (časova) / 10 (dana)

Web developer

Puna cena: 400
Akcijska cena: 320
Trajanje: 80 (časova) / 20 (dana)

Word 2013

Puna cena: 35
Trajanje: 12 (časova) / 4 (dana)

WordPress

Puna cena: 120
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

e-Commerce

Puna cena: 120
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

Microsoft Official Courses On-Demand

Kursevi za decu

Izdvajamo

X

Prijava na kurs