Linux sertifikovani administrator

Puna cena: 850
Trajanje(časova) 100
Trajanje(dana) 25
Počinje:25.09.2017
Završava se:27.10.2017
Vreme:14:00-17:15

Opis kursa

Kurs obuhvata osnovne Linux tehnologije, namenjene osobama koje žele da postanu Linux sistemski administratori ili postojećim Linux administratorima bez većeg administrativnog iskustva.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka kursa korisnik će biti u stanju da: razume istorijski tok razvoja Unix/Linux operativnih sistema, da koristi redirekciju i koncept piping-a, da koristi seriju aplikacija koje omogućavaju kombinovanje, transformisanje, formatiranje, pregled sadržaja i pregled metapodataka tekstualnih datoteka, da koristi vi editor, da koristi regularne izraze, da upravlja instalacijom rpm i deb paketa, da upravlja deljenim bibliotekama, da upravlja procesima, da konfiguriše hardver, da kreira particije i sisteme datoteka, da održava zdravlje sistema datoteka, da montira i demontira sisteme datoteka, da upravlja datotekama, da upravlja ovlašćenjima nad datotekama, da razume proces podizanja operativnog sistema, da koristi i konfiguriše GRUB i GRUB 2, da razume Upstart i Systemd, da podešava runlevel, da konfiguriše osnovna svojstva X servera, da podešava vremensku zonu, da konfiguriše osnovne aspekte procesa štampanja, da upravlja korisničkim nalozima i grupama, da upravlja i analizira dnevnike događaja, da upravlja sistemskim vremenom, da konfiguriše planirane zadatke, da upravlja IP konfiguracijum sistema, da koristi osnovne TCP/IP dijagnostičke alate, da kreira bash skripte, da koristi elektronsku poštu, da koristi osnove SQL jezika, da obezbeđuje sistem, da konfiguriše udaljeni SSH pristup, kompajlira i instalira izvorni program, da upravlja kernel modulima, da upravlja swap prostorom, da koristi LVM, da upravlja optičkim diskovima, da konfiguriše RAID, da kreira rezervne kopije datoteka i da ih restaurira, da se upozna sa DHCP, LDAP, SAMBA, NFS, FTP, WEB i E-mail serverima, da konfiguriše PAM, da rešava probleme podizanja sistema i druge sistemske probleme.

Potrebno predznanje

Praktično, nema posebnih preduslova za pohađanje ovog kursa, mada bi prethodno iskustvo u administraciji operativnih sistema bilo vrlo korisno.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su, tipično, budući ili aktuelni administratori Linux sistema, bez velikog iskustva u administraciji. Takođe je namenjen Windows administratorima koji žele da prošire vlastiti portfolio.

Nakon kursa...

Kurs je baziran na oficijelnom planu i programu organizacije Linux Professional Institute za sticanje LPIC-1 i LPIC-2 sertifikata. Za dobijanje sertifikata potrebno je položiti sledeće ispite:
LPIC-1: Exam 101 i Exam 102
LPIC-2: Exam 201 i Exam 202

Sadržaj kursa

 • Part I Exam 101
  Chapter 1 Exploring Linux Command-Line Tools
  Chapter 2 Managing Software
  Chapter 3 Configuring Hardware
  Chapter 4 Managing Files
  Chapter 5 Booting Linux nd Editing Files
 • Part II Exam 102
  Chapter 6 Configuring the X Window System Localization, and Printing
  Chapter 7 Administering the System
  Chapter 8 Configuring Basic Networking
  Chapter 9 Writing Scripts, Configuring Email, and Using Databases
  Chapter 10 Securing Your System
 • Part I The LPI 201 Exam
  Chapter 1 System Startup and Advanced System Management
  Chapter 2 Linux Kernel Configuration
  Chapter 3 Basic Filesystem Management
  Chapter 5 Advanced Disk Management
  Chapter 6 Networking Configuration
 • Part II The LPI 202 Exam
  Chapter 7 Advanced Network Configuration
  Chapter 8 Configuring File Servers
  Chapter 9 Configuring Web and Email Servers
  Chapter 10 Security
  Chapter 11 System Troubleshooting I: Boot and Kernel Problems
  Chapter 12 System Troubleshooting II: System Resources and the User Environment

Prateći materijal

Kurs se bazira na knjigama LPIC-1 Linux Professional Institute Certification: Study Guide i LPIC-2 Linux Professional Institute Certification: Study Guide čiji je autor Roderick W. Smith.

X

Prijava na kurs