MCSA Windows Server 2012

Opis kursa

MCSA za Windows Server 2012 je serija od tri kursa koji omogućavaju savladavanje velike skupine fundamentalnih i naprednih tehnologija administracije Windows Server 2012 R2 operativnog sistema u mrežnom okruženju. Radi se o kursevima
20410 Installing and Configuring Windows Server 2012,
20411 Administering Windows Server 2012 i
20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka kursa, polaznici su osposobljeni da obavljaju veliki broj različitih administrativnih zadataka na Windows Server 2012 R2 operativnim sistemima i imaju potrebna znanja za polaganje sertifikata MCSA.

Potrebno predznanje

Poznavanje osnova PC hardvera. Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

Nakon kursa...

Ova serija kurseva je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE. Koriste se za pripremu ispita
70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012,
70-411 Administering Windows Server 2012 i
70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

Ova tri ispita čine sve što je potrebno za sticanje sertifikata MCSA. Takođe čine prva tri od pet ukupno traženih ispita za sticanje sertifikata MCSE.

Ističemo

U odnosu na konkurenciju, izdvaja nas potpuna posvećenost kvalitetu predavanja kroz prezentacije, procedure, TechNet sadržaj, skripte i ostale vrste dodatnog materijala, koji možete nastaviti da koristite i nakon završetka kursa. Ovaj materijal je dizajniran tako da olakša savladavanje kompleksnih tehnologija ili tehnologija koje nisu opisane sadržajem kursa.

Prateći materijal

Za svaki od tri kursa previđena je po jedna knjiga zvaničnog Microsoft materijala za pohađanje kursa kao i tri knjige is serije Training Guide:
Instaliranje i konfigurisanje Windows Servera 2012 - Udžbenik za pripremu ispita 70-410,
Administracija Windows Servera 2012 - udžbenik za pripremu ispita 70-411 i
Konfigurisanje naprednih servisa Windows Servera 2012 - Udžbenik za pripremu ispita 70-412.

X

Prijava na kurs