MCSA SQL Server 2014

Opis kursa

MCSA SQL Server 2012 je serija od tri kursa koji omogućavaju savladavanje velike skupine fundamentalnih i naprednih tehnologija upotrebe, administracije i implementacije baza podataka upotrebom SQL Server 2012.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa, polaznik će moći da: opiše koncepte i arhitekturu skladišta podataka; dizajnira i implementira skladište podataka; implementira Control Flow u SSIS paketima; implementira ETL proces za inicijelno i inkrementalno učitavanje podataka; koristi Microsoft Data Quality Services; implementira Master Data Services; isporuči i konfiguriše SSIS pakete.

Potrebno predznanje

Poznavanje relacionih baza podataka. Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen polaznicima koji su zainteresovani za učenje SQL Server 2012 ili SQL Server 2014, administraciju i održavanje SQL Server baze podataka i implementaciju skladišta podataka za podršku poslovnoj inteligenciji.

Nakon kursa...

Po završetku kursa polaznici poseduju znanja potrebna za uspešno polaganje ispita 70-461, 70-462 i 70-463.

Ističemo

U odnosu na konkurenciju, izdvaja nas potpuna posvećenost kvalitetu predavanja kroz prezentacije, procedure, TechNet sadržaj, skripte i ostale vrste dodatnog materijala, koji možete nastaviti da koristite i nakon završetka kursa. Ovaj materijal je dizajniran tako da olakša savladavanje kompleksnih tehnologija ili tehnologija koje nisu opisane sadržajem kursa.

Sadržaj kursa

MCSA SQL Server 2012 se sastoji iz tri modula

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs