UPG MCSA->MCSE Server Infrastructure

The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure je premijerni sertifikat za Windows Server 2012 platformu. Obezbeđuje široko prepoznatljivu i objektivnu validaciju sposobnosti za obavljanje kritičnih IT poslova u oblasti sistemskog inženjerstva korišćenjem tehnologija kompanije Microsoft. Zahvaljujući temama iz oblasti razumevanja procesa dizajna mrežne infrastrukture, može biti interesantan polaznicima različitih profila i aspiracija od zaposlenih mrežnih administratora do onih koji to tek treba da postanu.

U okviru MCSE kursa se slušaju moduli 20413 i 20414.

Šifra kursa Naziv kursa
20410 Installing and Configuring Windows Server 2012
20411 Administering Windows Server 2012
20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure
20414 Implementing and Advanced Server Infrastructure

Prva tri modula (20410, 20411, 20412) su sastavni deo MCSA kursa. Svaki polaznik koji ima stečeno zvanje MCSA, treba da položi samo dva ispita (moduli 20413 i 20414) da bi se nadogradio na MCSE zvanje.

X

Prijava na kurs