20483 Programming in C#

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 40
Trajanje(dana) 10
Počinje:16.10.2017
Završava se:27.10.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:320

Opis kursa

Ovaj kurs uvodi polaznike u osnovne i napredne elemente C# jezika, .NET platforme i Windows programiranja.

Šta ćete naučiti

Kurs predstavlja neophodan prvi korak u savladavanju razvoja aplikacija za Windows ili Web na Microsoft .NET platformi. Po završenom kursu, polaznik bi trebalo da stekne solidno znanje C# jezika i njegove primene u razvoju aplikacija na .NET platformi.

Potrebno predznanje

Znanje Engleskog jezika. Osnovna upotreba Windows i MS Office okruženja
Kurs je namenjen apsolutnim početnicima u programiranju i ne zahteva predznanje programiranja. Preporučljivo je da se, pre početka kursa, polaznici upoznaju sa Visual Studio razvojnim okruženjem, koje se može (u besplatnoj verziji namenjenoj učenju) nabaviti na zvaničnoj Microsoft stranici.

Nakon kursa...

Kurs prestavlja osnovu neophodnu polaznicima kurseva 20-486 i 20-487, kao i drugim Microsoft kursevima razvoja aplikacija na .NET platformi.

Ističemo

Iako je ovaj kurs sastavni deo Microsoft sertifikacije za developera Windows aplikacija, sadržaj kursa je probran i akcenat je stavljen na znanja neophodna za razvoj Web aplikacija i servisa na .NET platformi, odnosno pripremu polaznika za pohađanje kurseva 20-486 i 20-487.

Sadržaj kursa

Obzirom da se kurs održava kao uvodni kurs za razvoj Web aplikacija, na .NET platformi, sledeća poglavlja iz zvaničnog Microsoft programa se obavezno prelaze na kursu:

  • Review of Visual C# Syntax
  • Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
  • Developing the Code for a Graphical Application
  • Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections
  • Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
  • Reading and Writing Local Data
  • Accessing a Database
  • Accessing Remote Data
  • Improving Application Performance and Responsiveness
  • Creating Reusable Types and Assemblies

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs