20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 40
Trajanje(dana) 10
Počinje:30.10.2017
Završava se:10.11.2017
Vreme:17:30-21:00

Opis kursa

Ovaj kurs uvodi polaznike u osnovne i napredne elemente HTML-a, JavaScript-a i CSS-a u dizajniranju i razvoju Web stranica i aplikacija.

Šta ćete naučiti

Kurs predstavlja neophodan prvi korak u savladavanju razvoja aplikacija za Web. Po završenom kursu, polaznik bi trebalo da stekne solidno znanje HTML-a, JavaScript-a i CSS i njihove primene u razvoju korisničkog interfejsa u Web aplikacijama.

Potrebno predznanje

Znanje Engleskog jezika. Osnovna upotreba Windows i MS Office okruženja.
Kurs je namenjen apsolutnim početnicima u programiranju i ne zahteva predznanje programiranja. Preporučljivo je da se, pre početka kursa, polaznici upoznaju sa Visual Studio razvojnim okruženjem, koje se može (u besplatnoj verziji namenjenoj učenju) nabaviti na zvaničnoj Microsoft stranici.

Nakon kursa...

Kurs prestavlja osnovu neophodnu kandidatima za pripremu za polaganje Microsoft ispita 70-480.

Ističemo

Iako je kurs sastavni deo obuke za sticanje Microsoft sertifikata, sadržaj pokriva sve elemente HTML, JavaScript i CSS tehnologije i mogu ga pohađati svi polaznici zainteresovani za dizajniranje i razvoj Web korisničkog interfejsa nezavisno od platforme na kojoj se implementira.

Sadržaj kursa

Sledeća poglavlja iz zvaničnog Microsoft programa se obavezno prelaze na kursu:

 • Overview of HTML and CSS
 • Creating and Styling HTML Pages
 • Introduction to JavaScript
 • Creating Forms to Collect and Validate User Input
 • Communicating with a Remote Server
 • Styling HTML5 by Using CSS3
 • Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs
 • Adding Offline Support to Web Applications
 • Implementing an Adaptive User Interface
 • Creating Advanced Graphics
 • Animating the User Interface
 • Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets
 • Performing Background Processing by Using Web Workers

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs