20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 40
Trajanje(dana) 10
Počinje:13.11.2017
Završava se:24.11.2017
Vreme:17:30-21:00

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Ovaj kurs uvodi polaznike u osnovne i napredne koncepte razvoja ASP.NET MVC 4+ aplikacija. Omogućava korisnicima da steknu neophodna znanja za primenu MVC dizajn principa u dizajniranju i implementaciji Web aplikacija na ASP.NET platformi.

Šta ćete naučiti

Cilj kursa je da osposobi polaznika u dizajniranju i implementiranju Web aplikacija na ASP.NET platformi, primenom MVC dizajn principa.

Potrebno predznanje

Znanje Engleskog jezika.
Osnovna upotreba Windows i MS Office okruženja.
Takođe, neophodno je da polaznici poseduju osnovno znanje C# programskog jezika, .NET platforme, HTML, JavaScript-a i CSS-a.

Nakon kursa...

Kurs prestavlja osnovu neophodnu kandidatima za pripremu za polaganje Microsoft ispita 70-486.

Ističemo

Kurs obuhvata paradigme koje je Microsoft preuzeo iz Open Source zajednice i uvodi nov način razmišljanja programerima naviknutim na druge Microsoft tehnologije, posebno onima naviknutim na WebForms rešenja.

Sadržaj kursa

Sledeća poglavlja iz zvaničnog Microsoft programa se obavezno prelaze na kursu:

 • Exploring ASP.NET MVC 4
 • Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Developing ASP.NET MVC 4 Models
 • Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
 • Developing ASP.NET MVC 4 Views
 • Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
 • Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
 • Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Deploying ASP.NET MVC 4 Web

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs