20487 Developing Windows Azure and Web Services

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 40
Trajanje(dana) 10
Počinje:23.10.2017
Završava se:03.11.2017
Vreme:17:30-21:00

Opis kursa

Kurs obuhvata osnovne i napredne tehnike razvoja ASP.NET i WCF servisa, implementaciju klijenata servisa, postavljanje servisa u lokalnom serverskom okruženju i na Windows Azure platformi. Kurs takođe obuhvata i korišćenje brojnih Windows Azure servisa u razvoju kompleksnih distribuiranih Web aplikacija i servisa.

Šta ćete naučiti

Cilj kursa je da osposobi .NET programere za dizajniranje Web servisa i klijenata i njihovu implementaciju u hibridnom okruženju, kao i integraciju Windows Azure servisa u kompleksnim distribuiranim rešenjima.

Potrebno predznanje

Znanje Engleskog jezika. Osnovna upotreba Windows i MS Office okruženja.
Takođe, neophodno je da polaznici poseduju osnovno znanje C# programskog jezika i .NET platforme.

Nakon kursa...

Kurs prestavlja osnovu neophodnu kandidatima za pripremu za polaganje Microsoft ispita 70-487.

Ističemo

Kurs pruža detaljan uvid u servise raspoložive na Windows Azure cloud platformi i mogućnostima koje nudi u razvoju i implementaciji visoko performantnih web rešenja.

Sadržaj kursa

Sledeća poglavlja iz zvaničnog Microsoft programa se obavezno prelaze na kursu:

 • Overview of Service and Cloud Technologies
 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework
 • Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
 • Extending and Securing ASP.NET Web API Services
 • Creating WCF Services
 • Hosting Services
 • Windows Azure Service Bus
 • Deploying Services
 • Windows Azure Storage
 • Monitoring and Diagnostics
 • Identity Management and Access Control
 • Scaling Services

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs