20462 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

Puna cena: 320
Trajanje(časova) 32
Trajanje(dana) 8

Opis kursa

Kurs je namenjen polaznicima koji administriraju i održavaju SQL Server baze podataka.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa, polaznik će moći da: opiše osnovne administrativne poslove i alate; instalira i konfiguriše SQL Server; planira i implementira backup strategije; oporavi baze podataka; importuje i eksportuje podatke; nadgleda rad SQL servera; upravlja sigurnošću; automatizuje standardne administratorske poslove.

Potrebno predznanje

Poznavanje Transact-SQL jezika. Osnove dizajna relacionih baza podataka. Poznavanje Microsoft Windows operativnog sistema

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen administratorima SQL Server baza podataka.

Nakon kursa...

Kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita 70-462.

Ističemo

Preporuka je da se ovaj kurs sluša posle kursa 20461 Querying Microsoft SQL Server 2014.

Sadržaj kursa

  • Introduction to SQL Server 2014 Database Administration
  • Installing and Configuring SQL Server 2014
  • Working with Databases and Storage
  • Planning and Implementing a Backup Strategy
  • Restoring SQL Server 2014 Databases
  • Importing and Exporting Data
  • Monitoring SQL Server 2014
  • Managing SQL Server Security
  • Automating SQL Server 2014 Management
  • Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs