20463 Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2014

Puna cena: 320
Trajanje(časova) 32
Trajanje(dana) 8

Opis kursa

Kurs se bavi implementacijom skladišta podataka za podršku poslovnoj inteligenciji.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa, polaznik će moći da: opiše koncepte i arhitekturu skladišta podataka; dizajnira i implementira skladište podataka; implementira Control Flow u SSIS paketima; implementira ETL proces za inicijelno i inkrementalno učitavanje podataka; koristi Microsoft Data Quality Services; implementira Master Data Services; isporuči i konfiguriše SSIS pakete.

Potrebno predznanje

Dizajniranje baza podataka
Kreiranje tabela i relacija
Korišćenje Transact-SQL jezika za pretraživanje baza podataka

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen polaznicima koji imaju potrebu da dizajniraju skladište podataka, kao i da upravljaju ETL procesom i održavanjem skladišta podataka.

Nakon kursa...

Kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita 70-463.

Ističemo

Iako je kurs sastavni deo obuke za sticanje Microsoft sertifikata, kurs mogu pohađati i polaznici zainteresovani za dizajniranje i upravljanje skladištima podataka.

Preporuka je da se ovaj kurs sluša posle kursa 20461 Querying Microsoft SQL Server 2014.

Sadržaj kursa

  • Introduction to Data Warehousing
  • Designing and Implementing a Data Warehouse
  • Creating an ETL Solution with SSIS
  • Implementing Control Flow in an SSIS Package
  • Debugging and Troubleshooting SSIS Packages
  • Implementing an Incremental ETL Process
  • Enforcing Data Quality
  • Using Master Data Services
  • Deploying and Configuring SSIS Package
  • Consuming Data in a Data Warehouse

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs