Java osnovni - priprema za OCA Java SE 8

Puna cena: 300
Trajanje(časova) 36
Trajanje(dana) 12
Počinje:25.09.2017
Završava se:10.10.2017
Vreme:17:30-20:00
Akcijska cena:220

Opis kursa

Kurs pokriva osnovne elemente Java SE 8 tehnologije. Pokrivaju se elementi Java jezika koji su neophodni za razvoj jednostavnih Java aplikacija - rad sa promenljivama, petlje, metode, koncepti objektno orijentisanog programiranja. Kurs se sastoji od lekcija , kao i praktičnih primera, tako da polaznici mogu da vide kako se obrađivani elementi koriste u stvarnim praktičnim primerima.

Šta ćete naučiti

Kurs obezbeđuje dubinsko razumevanje Java SE 8 tehnologije, koje je i neophodno za polaganje OCA Java SE 8 sertifikata. Polaznici će biti sposobni da samostalno pišu jednostavne Java aplikacije po završetku kursa.

Potrebno predznanje

Znanje bilo kog programskog jezika je poželjno, ali nije strogo neophodno.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično entuzijasti za programiranje, koji žele da dopune svoje programersko / IT znanje ovom popularnom razvojnom tehnologijom. Ovaj kurs će vam biti koristan i ako ste se programiranjem bavili ranije, pa imate želju ili potrebu da dopunite svoje znanje, ili ako se nikada niste bavili programiranjem, i želite da uđete u ovaj dinamičan svet stabilnim prvim korakom.

Nakon kursa...

Ovaj kurs će vas pripremiti za polaganje Oracle Java SE 8 Programmer I 1Z0-808 ispita, koji obezbeđuje Oracle Certified Associate - Java SE 8 Programmer sertifikaciju. Ovo je osnovni nivo Oracle programerske sertifikacije, i međunarodno je priznat kao odlična stavka u CV-u bilo koga ko želi da se zaposli kao Java programer.

Ističemo

Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa polaznicima ovog kursa, i brojni polaznici koji su položili Oracle sertifikate su nas opskrbili dovoljnim znanjem da možemo sa sigurnošću da vas pripremimo za polaganje 1Z0-808 sertifikata, i da vas pripremimo za stvarni rad - imamo solidne materijale u vidu literature, prezentacija, praktičnih primera programa koji će vam sigurno biti od velike pomoći.

Sadržaj kursa

 • Lekcija 1:
 • Uvod
 • Promenljive
 • Kontrola toka (uslovi)
 • Lekcija 2:
 • Kontrola toka (petlje)
 • Nizovi
 • Lekcija 3:
 • Enkapsulacija
 • Objekti
 • Lekcija 4:
 • Praktična vežba
 • Lekcija 5:
 • Liste
 • Nasleđivanje
 • Lekcija 6:
 • Algoritmi
 • Lekcija 7:
 • Praktična vežba
 • Lekcija 8:
 • Java biblioteka
 • Lekcija 9:
 • Izuzeci
 • Mape
 • Soketi
 • Lekcija 10:
 • Priprema za ispit I deo
 • Lekcija 11:
 • Priprema za ispit II deo
 • Lekcija 12:
 • Praktična vežba

Prateći materijal

Polaznici kursa dobijaju udžbenik koji uvodi u Java tehnologiju, kao i sve prezentacije i praktične primere koji se koriste u lekcijama.
Udžbenik je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs