Java napredni - priprema za OCA Java SE 8

Puna cena: 400
Trajanje(časova) 45
Trajanje(dana) 15
Počinje:07.08.2017
Završava se:25.08.2017
Vreme:17:30-20:00

Opis kursa

Kurs pokriva napredne elemente Java SE 8 tehnologije. Pokrivaju se elementi Java jezika koji su neophodni za dizajn i arhitekturu Java aplikacija - parsiranje stringovima, lokalizacija, kolekcije i generici, baze podataka, testiranje aplikacija, dizajn šabloni, OO koncepti, rad sa nitima, refleksija. Kurs se sastoji od lekcija , kao i praktičnih primera, tako da polaznici mogu da vide kako se obrađivani elementi koriste u stvarnim praktičnim situacijama.

Šta ćete naučiti

Kurs obezbeđuje dubinsko razumevanje Java SE 8 tehnologije, koje je i neophodno za polaganje OCP Java SE 8 sertifikata. Polaznici će biti sposobni da samostalno konstruišu kompleksne Java sisteme po završetku kursa.

Potrebno predznanje

Osnove Java SE 8 tehnologije.
Pre ovog kursa preporučujemo pohađanje kursa Java osnovni - priprema za OCA Java SE 8

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično programeri na juniorskom nivou koji žele da dopune svoje programerske veštine. Ovaj kurs će vam biti koristan i ako ste se programiranjem bavili ranije, pa imate želju ili potrebu da obnovite svoje znanje.

Nakon kursa...

Ovaj kurs će vas pripremiti za polaganje Oracle Java SE 8 Programmer I 1Z0-809 ispita, koji obezbeđuje Oracle Certified Professional - Java SE 8 Programmer sertifikaciju. Ovo je napredni nivo Oracle programerske sertifikacije, i međunarodno je priznat kao odlična stavka u CV-u bilo koga ko želi da se zaposli kao Java programer na middle ili seniorskoj poziciji.

Ističemo

Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa polaznicima ovog kursa, i brojni polaznici koji su položili Oracle sertifikate su nas opskrbili dovoljnim znanjem da možemo sa sigurnošću da vas pripremimo za polaganje 1Z0-809 sertifikata, i da vas pripremimo za stvarni rad - imamo solidne materijale u vidu literature, prezentacija, praktičnih primera programa koji će vam sigurno biti od velike pomoći.

Sadržaj kursa

 • Lekcija 1. Rad sa stringovima
 • Lekcija 2. Lokalizacija
 • Lekcija 3. NIO
 • Lekcija 4. Generici i kolekcije
 • Lekcija 5. JDBC + DAO
 • Lekcija 6. Testiranje Java aplikacija
 • Lekcija 7. OO principi
 • Lekcija 8. Dizajn sabloni 1
 • Lekcija 9. Dizajn sabloni 2
 • Lekcija 10. Dizajn sabloni 3
 • Lekcija 11. Niti i sinhronizacija 1
 • Lekcija 12. Niti i sinhronizacija 2
 • Lekcija 13. Niti i sinhronizacija 3
 • Lekcija 14. Refleksija
 • Lekcija 15. Prakticna vezba
 • Lekcija 16. Primer testa

Prateći materijal

Polaznici kursa dobijaju udžbenik koji uvodi u Java tehnologiju, kao i sve prezentacije i praktične primere koji se koriste u lekcijama.
Udžbenik je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs