Programiranje Android aplikacija - osnovni kurs

Puna cena: 220
Trajanje(časova) 30
Trajanje(dana) 10
Počinje:19.06.2017
Završava se:30.06.2017
Vreme:17:30-20:00
Akcijska cena:160

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Android operativni sistem je jedan od najpopularnijih operativnih sistema sa preko 80% učešća na tržištu mobilnih uređaja. Android Playstore poseduje preko milion aplikacija koje se mogu downloadovati na android uređaje, a svaki dan se toj kolekciji dodaje preko hiljadu aplikacija.

Šta ćete naučiti

Cilj ovog kursa je da nauči polaznike logičkom pristupu android programiranja . Polaznici će naučiti da koriste osnovne android komponente, njihove funkcionalnosti kao i da kreiraju jednostavne i zanimljive android aplikacije.

Potrebno predznanje

Neophodno je osnovno poznavanje Java programskog jezika (tipovi promenljivih, deklaracije, instanciranje promenljivih/objekata, klase, potpisi klasa...).
Potrebno predznanje možete steći na kursu Java - osnovni

Dodatne informacije

Nastava se izvodi upotrebom (besplatnih) Android razvojnih alata u okviru kojih postoji simulator.
Posedovanje android telefona je pogodnost ali nije obavezno.

Sadržaj kursa

 • Upravljanje radnim listovima
 • Instalacija i podešavanje svih neophodnih softvera za android programiranje (Java VM, Android SDK, Android studio)
 • Upoznavanje sa android studio interfejesom
 • Kreiranje i upotreba android virtuelne mašine (u okviru android studia)
 • Android vizuelne komponente (labels, buttons, lists, alerts…)
 • Pokretanje i debagovanje aplikacije na virtuelnoj mašini
 • Povezivanje vizuelnih komponenti (XML) sa kodom (java)
 • Šetanje između android aktivnosti
 • Programiranje pomoću fragmenata
 • Refaktorisanje koda
 • Životni ciklus Android aktivnosti
 • Kreiranje klasa
 • Osnovni načini zapisivanja podataka na mobilni uređaj
 • Generisanje gotove aplikacije i instalacija na mobilni uređaj

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs