Kurs za penzionere

Puna cena: 30
Trajanje(časova) 18
Trajanje(dana) 9

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Kurs je namenjen starijim osobama koje se ne snalaze najbolje na računaru. Sadržaj kursa obuhvata osnovne komponente računara, upotrebu miša i tastature, internet pretraživače i pretragu sadržaja, korišćenje e-maila i korišćenje drugih sredstava za komunikaciju (Skype).

Šta ćete naučiti

Nakon kursa polaznici su osposobljeni za samostalnu upotreba računara, pravilno korišćenje interneta i korišćenje sredstava za komunikaciju (e-mail, Skype).

Potrebno predznanje

Nije potrebno poznavanje upotrebe računara.

Sadržaj kursa

  • Komponente računara
  • Osnovno korišćenje operativnog sistema
  • WEB pretraživači
  • Pravilna pretraga interneta
  • Wikipedia i ostali poznati sajtovi
  • E-mail
  • Skype

Prateći materijal

Svaki polaznik dobija knjigu "Internet 50+".
Knjiga je uključena u cenu.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs