Kurs za penzionere – napredni nivo

Puna cena: 20
Trajanje(časova) 12
Trajanje(dana) 6

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Kurs je namenjen starijim osobama koje se ne snalaze najbolje na računaru. Sadržaj kursa obuhvata rad sa slikama i video materijalima i naprednu upotrebu e-maila.

Šta ćete naučiti

Tokom kursa polaznici će naučiti rad sa podacima i čuvanje podataka. Osposobiće se za najosnovniju obradu slika, puštanje video sadržaja i slanje sadržaja elektronskim putem.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.
Kao pripremu za ovaj kurs, preporučujemo Kurs za penzionere - osnovni nivo

Sadržaj kursa

  • Datoteke na računaru
  • Memorija računara
  • Šta je slika, osnovni podaci o slikama (veličina)
  • Osnovna obrada slike (rotacija, isecanje, smanjivanje veličine)
  • Puštanje video materijala
  • Slanje sadraja elektronskim putem

Prateći materijal

Svaki polaznik dobija knjigu "Internet 50+".
Knjiga je uključena u cenu.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs