Win 7/ Word2013 / Excel2013 / Internet

Puna cena: 90
Trajanje(časova) 30
Trajanje(dana) 10
Počinje:18.09.2017
Završava se:29.09.2017
Vreme:17:00-19:30
Akcijska cena:70

Opis kursa

Ovaj kurs će vam pomoći da savladate osnove korišćenja računara, snalaženje u Windows okruženju, bezbedno kretanje po internetu, uređivanje Word dokumenata i pravilno kreiranje tabela u Excelu.

Šta ćete naučiti

Nakon kursa stičete dobru osnovu i bolje razumevanje celokupnog rada na računaru. Umećete samostalno da kreirate i formatirate dokumenta u Wordu i da izvedete osnovne proračune i analize u Excelu.

Potrebno predznanje

Nije potrebno poznavanje upotrebe računara.

Sadržaj kursa

Kurs se sastoji iz četiri modula, od kojih je dva moguće pohađati kao zasebne kurseve.

 • Microsoft Windows 7 (3 časa)
  Kurs predstavlja uvod u operativni sistem Windows 7. U okviru kursa obuhvaćeni su osnovni pojmovi, komponente računara, Desktop, osnovne akcije mišem, rad sa fajlovima i folderima, Start meni, rad sa osnovnim alatima iz Accessories grupe (Calculator, Notepad, Paint) i alatima za održavanje operativnog sistema, Windows explorer, Korišćenje Clipboard-a.
 • Microsoft Word (12 časova)
  Kurs obuhvata izradu sadržaja (umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova i grafičkih objekata), rad sa tabelama i listama sa nabrajanjem, formatiranje sadržaja, izradu i izmenu zaglavlja, podešavanje strana i izradu novog dokumenta korišćenjem šablona.
  Kurs je moguće pohađati nezavisno.
 • Microsoft Excel (12 časova)
  Kurs obuhvata unošenje podataka i sadržaja u ćelije, unošenje grafičkih objekata, analiziranje podataka, umetanje formula i upotrebu najčešće korišćenih funkcija (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN), umetanje dijagrama i grafikona, formatiranje podataka i sadržaja, upravljanje radnim sveskama, organizovanje radnih listova, štampanje podataka i organizovanje radnih svezaka korišćenjem foldera.
  Kurs je moguće pohađati nezavisno.
 • Internet (3 časa)
  Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim pojmovima, servisima i aplikacijama.
  Internet Explorer: korišćenje programa i osnovna podešavanja
  Pronalaženje informacije na Internetu
  Outlook Express: osnovna podešavanja, kreiranje naloga, kreiranje email-a, slanje, odgovoranje i prosleđivanje poruka

Prateći materijal

Svaki polaznik kursa dobija literaturu u štampanom obliku, disk sa vežbama koji prati knjigu i materijale koji se koriste tokom kursa za vežbu.
Prateći materijal je uključen u cenu.

X

Prijava na kurs