Word 2013

Puna cena: 35
Trajanje(časova) 12
Trajanje(dana) 4
Počinje:20.09.2017
Završava se:25.09.2017
Vreme:17:00-19:30

Opis kursa

Ovaj kurs vas uvodi u uređivanje Word dokumenata. Umećete samostalno da kreirate i formatirate dokumenta u Wordu.

Šta ćete naučiti

Kurs obuhvata izradu sadržaja, umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova i grafičkih objekata), rad sa tabelama i listama sa nabrajanjem, formatiranje sadržaja, izradu i izmenu zaglavlja, podešavanje strana i izradu novog dokumenta korišćenjem šablona.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Sadržaj kursa

 • Izrada sadržaja
  Umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova
  Umetanje često korišćenih, unapred definisanih fraza
  Navigacija do određenog dela teksta
  Umetanje, pozicioniranje i promena veličine grafičkim objektima
  Pronalaženje, odabiranje i umetanje pratećih informacija
 • Organizovanje sadržaja
  Umetanje i izmena tabela
  Izrada nabrajanja simbolima, brojevima i u više nivoa
 • Formatiranje sadržaja
  Formatiranje teksta
  Formatiranje pasusa
  Izrada i izmena zaglavlja
  Izmena oblika strane i podešavanje strane
 • Formatiranje i upravljanje dokumentima
  Izrada novog dokumenta korišćenjem šablona
  Pregled i izmena svojstava dokumenta
  Organizovanje dokumenata korišćenjem foldera
  Izmena i organizovanje pogleda i prozora dokumenta

Prateći materijal

Knjiga je uključena u cenu kursa.

X

Prijava na kurs