Excel 2013

Puna cena: 35
Trajanje(časova) 12
Trajanje(dana) 4
Počinje:26.09.2017
Završava se:29.09.2017
Vreme:17:00-19:30

Opis kursa

Ovaj kurs vas uvodi u pravilno kreiranje tabela u Excelu. Umećete samostalno izvedete osnovne proračune i analize u Excelu.

Šta ćete naučiti

Kurs obuhvata unošenje podataka i sadržaja u ćelije, unošenje grafičkih objekata, analiziranje podataka, umetanje formula i upotrebu najčešće korišćenih funkcija (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN), umetanje dijagrama i grafikona, formatiranje podataka i sadržaja, upravljanje radnim sveskama, organizovanje radnih listova, štampanje podataka i organizovanje radnih svezaka korišćenjem foldera.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Sadržaj kursa

 • Unošenje podataka i sadržaja u ćelije
  Unošenje i preuređivanje podataka u ćelijama
  Pronalaženje određenog sadržaja u ćelijama
  Pronalaženje, biranje i umetanje dopunskih informacija
  Umetanje, pozicioniranje i menjanje veličine grafičkih objekata
 • Analiziranje podataka
  Filtriranje liste korišćenjem alatke AutoFilter
  Sortiranje liste
  Umetanje i modifikovanje formule
  Upotreba najčešće korišćenih funkcija (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
  Izrada i izmena dijagrama i grafikona na osnovu podataka u radnom listu
 • Formatiranje podataka i sadržaja
  Primenjivanje i modifikovanje formata ćelija
  Modifikovanje formata redova i kolona
  Formatiranje radnih listova
 • Upravljanje radnim sveskama
  Izrada nove radne sveske na osnovu šablona
  Umetanje ćelija, njihovo brisanje i premeštanje
  Organizovanje radnih listova
  Štampanje podataka
  Organizovanje radnih svezaka korišćenjem foldera

Prateći materijal

Knjiga je uključena u cenu kursa.

X

Prijava na kurs