Access 2013

Puna cena: 90
Trajanje(časova) 27
Trajanje(dana) 9

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Polaznici će se na kursu upoznati sa svim elementima Accessa koji će im omogućiti da prave aplikacije sa bazama podataka.

Šta ćete naučiti

Nakon kursa polaznici će moći da samostalno projektuju baze podataka i naprave odgovarajući grafički interfejs. Umećete da manipulišu podacima i prave razne vrste izveštaja. Razumeće šta je baza podataka, kako je organizovana i kako funkcioniše relacioni model.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Sadržaj kursa

  • Projektovanje baze podataka
  • Rad sa tabelama
  • Uvlačenje i izvlačenje informacija iz baze podataka
  • Upotreba obrazaca radi pojednostavljenja unošenja podataka
  • Pronalaženje i obrada podataka pomoću upita
  • Održavanje pouzdanosti informacija u bazi podataka
  • Rad sa izveštajima
  • Omogućavanje lakšeg korišćenja vaše baze podataka

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs