Excel 2013 Expert

Puna cena: 90
Trajanje(časova) 24
Trajanje(dana) 8
Počinje:31.07.2017
Završava se:09.08.2017
Vreme:17:00-19:30
Akcijska cena:70

Opis kursa

Ovaj kurs vas uvodi u napredne tehnike korišćenja Excela i sistematizuje i nadograđuje vaše znanje.

Šta ćete naučiti

Nakon kursa moći ćete samostalno da obradjujete podatke korišćenjem Excel-a. Umećete da manipulišete podacima i pravite razne vrste izveštaja. Razumećete šta su formule u Excelu, kako su organizovane i kako funkcionišu. Moći ćete da napravite kompleksne tabele i pregledate njihov sadržaj na različite načine. Naučićete kako da kombinujete veliki broj formula na različite načine i pomoću njih na optimalni način rešavate svakodnevne probleme u radu.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows. Osnovni nivo znanja MS Excel-a.

Sadržaj kursa

 • Upravljanje radnim listovima
 • Izrada i izmena namenskih formata
 • Korišćenje uslovne logike u formulama
 • Korišćenje uslovnih formata
 • Posmatranje i izvođenje formula
 • Proveravanje ispravnosti unosa
 • Analiziranje podataka korišćenjem alata Goal Seek
 • Pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka
 • Pronalaženje pogrešnih podataka i formula
 • Sortiranje podataka
 • Korišćenje funkcija za pretraživanje (HLOOKUP, VLOOKUP)
 • Definisanje, modifikovanje i korišćenje imenovanih skupova ćelija
 • Zaštita ćelija, radnih listova i svezaka
 • Podešavanje parametara bezbednosti radne sveske
 • Deljenje radnih svezaka
 • Objedinjavanje radnih svezaka
 • Praćenje, prihvatanje i odbacivanje predloženih promena u radnoj svesci
 • Filtriranje i napredno filtriranje podataka
 • Uslovno sumiranje korišćenjem formula
 • Sumiranje podataka pomoću Subtotal-a
 • Izrada izveštaja na osnovu izvedenih tabela i dijagrama
 • Struktura sloga i unos analitičkih podataka
 • Pretraživanje analitičkih podataka
 • Sintetički podaci – pivot tabele
 • Struktura Pivot-tabele (PivotTable)
 • Formiranje Pivot-tabele
 • Pivot-grafikoni (PivotChart)

Prateći materijal

Svaki polaznik kursa dobija literaturu u štampanom obliku, disk sa vežbama koji prati knjigu i materijale koji se koriste tokom kursa za vežbu.
Prateći materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs