Programiranje u C# – za osnovce i srednjoškolce - napredni

Puna cena: 110
Trajanje(časova) 30
Trajanje(dana) 9
Počinje:21.08.2017
Završava se:31.08.2017
Vreme:09:00-11:45
Akcijska cena:70

Opis kursa

Kurs polaznike uvodi u napredne tehnike programiranja, i upoznaje ih sa kompleksnim strukturama (razgranate i ciklične). U okviru kursa obuhvaćen je i uvod u takmičarske zadatke.

Šta ćete naučiti

Polaznici kursa će savladati različite pristupe u rešavanju složenih problema i steći osnovu za dalje usavršavanje znanja i učešće na takmičenjima.

Potrebno predznanje

Osnove programiranja u bilo kom jeziku.

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjem učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele da upoznaju napredne tehnike programiranja

Sadržaj kursa

  • Izrada aplikacija razgranate strukture
  • Izrada aplikacija ciklične strukture
  • Koriščenje jednodimenzionih nizova
  • Različite tehnike sortiranja i pretraživanja
  • Rekurzivni algoritmi
  • Apstrktni tipovi podataka, povezane liste, stekovi, redovi, grafici
  • Dinamčko programiranje
  • Napredne heurističke tehnike

Prateći materijal

Svaki polaznik dobija knjigu "Osnovi programiranja u okruženju grafičkih OS: Programski jezik C#".
Knjiga je uključena u cenu.

X

Prijava na kurs