Svet igrica - kurs za najmlađe

Puna cena: 40
Trajanje(časova) 12
Trajanje(dana) 4
Počinje:21.08.2017
Završava se:24.08.2017
Vreme:09:00-11:30
Akcijska cena:35

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Kreiranje dvodimenzionih igrica se realizuje uz pomoć alata Greenfoot, koji je razvila kompanija Oracle, jedna od vodećih kompanija u oblasti računarskih tehnologija.
Alat koristi Java programski jezik i predstavlja odlično okruženje za pravljenje igrica bogatih grafikom. Kreiranje igrica je praktično i kroz rad sa klasama. Tokom kursa polaznici se upoznaju sa Java programiranjem konceptima objektno orijentisanog programiranja.

Šta ćete naučiti

Tokom kursa polaznici će naučiti da samostalno naprave igricu, koriste napredne mogućnosti alata Greenfoot i upoznaće se sa objektno orjentisanim okruženjem koristeći programski jezik Java.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen osnovcima koji žele da upoznaju programiranje u jeziku Java, ljubiteljima igrica koji žele da unaprede svoja znanja i svima koji žele da savladaju prve korake u svetu igrica.

Sadržaj kursa

  • Uvod u okruženje Greenfoot
  • Osnovno o klasama – promenljive i metode
  • Kreiranje sveta i igrača – razumevanje koncepta nasleđivanja
  • Razvijanje i testiranje aplikacija
  • Upravljanje objektima uz pomoć tastature
  • Naredbe granjanja i ciklusa
  • Projektni zadatak – izrada igrice

Prateći materijal

Polaznici dobijaju materijal u elektronskom obliku

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs