Svet fotografije i prezentacije

Puna cena: 35
Trajanje(časova) 9
Trajanje(dana) 3

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Izrada prezentacija, odpočetka do specijalnihefekata. Upoznavanjesafotografijama, obradairetuširanje - popravljanjeizgledafotografije, ipripremazaalbume (fotoradnje), postavljanjena internet ilizaprezentacije. Kakopromenitiizgled, bojukose, bojuočiju, veličinunosa, napraviti

Šta ćete naučiti

Tokom kursa polaznici će naučiti da 1. Da samostalnonapravimprezentaciju 2. Koristimnaprednemogućnostialata PowerPoint 3. Samostalnopromenimizgledfotografijei da je pripremimzadaljuupotrebu – štampu u fotoradnjiili da je postavim u prezentacijuilina internet

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Kome je kurs namenjen

Učenicima osnovnih škola koji žele da naprave svoju prezentaciju za posao i školski rad (predstavljanje projekta, ideje, domaćeg zadatka) i lične potrebe (pravljenje albuma sa odmora, posete, rođendana...), svima koji žele da savladaju prve korake u svetu fotografije i prezentacija i ljubiteljima fotografije koji žele da unaprede svoja znanja.

Sadržaj kursa

 • Upoznavanje sa računarskom grafikom
 • Korišćenje programa PowerPoint, alata za kreiranje prezentacija
 • Specijalni efekti
 • Rad sa fotografijama
 • Rad sa programom GIMP, alata za obradu fotografija
 • Retuširanje – unapređenje izgleda fotografije
 • Obrada – promena izgleda fotografije
 • Montaža – spajanje više fotografija u jednu
 • Specijalni efekti –da nova fotografija u boji izgleda kao stara crno bela, da fotografija izgleda kao crtež i još mnogo toga.
 • Put fotografije od snimka do računara
 • Prebacivanje fotografije iz foto aparata ili mobilnog uređaja na računar.

Prateći materijal

Polaznici dobijaju materijal u elektronskom obliku

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs