20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Opis kursa

Sadržaj ovog kursa su fundamentalne tehnologije koje se koriste u administraciji Windows Server 2012 R2 sistema, pojednostavljeno osnove svih osnova. Ukratko, obrađuje se IPv4 i IPv6, instalacija i postinstalaciona konfiguracija operativnog sistema, osnovi Powershell-a, logička i fizička infrastruktura baze podataka Active Directory, manuelna i automatizovana administracija lokalnih i domenskih naloga kao i drugih važnih tipova objekata, osnovi DHCP i DNS servisa, osnovi disk skladišta, osnovi File&Print servisa, osnovi tehnologija Group Policy objects i Hyper-V. Za svaku temu obezbeđena je i serija vežbi koje se izvode na virtuelnim računarima.

Šta ćete naučiti

Ovaj kurs omogućava ovladavanje fundamentalnim tehnologijama administracije Windows Server 2012 R2 sistema, bez kojih se ne može zamisliti ni jedna ozbiljna Windows Server 2012 R2 mrežna infrastruktura. Takođe, apsolutno je nemoguće pohađati bilo koji drugi kurs iz oblasti administracije sistema bez prethodnog znanja koje ovaj kurs obezbeđuje. Kvalitet korisnih informacija je takav da obezbeđuje uštedu nekoliko godina iskustva provedenih u praktičnoj administraciji sistema.

Potrebno predznanje

Poznavanje osnova PC hardvera i rada u operativnom sistemu Microsoft Windows. Prethodno iskustvo u administraciji operativnih sistema je vrlo korisno.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

Nakon kursa...

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012. Ovo je tipično prvi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Ističemo

Posebno treba naglasiti da se ovaj kurs, u okviru serije kurseva za sticanje sertifikata MCSA ili MCSE u večernjem terminu, održava u trajanju od 68 časova. Naše prethodno, dvadesetogodišnje, iskustvo u održavanju ovakvih kurseva je takvo da propisano trajanje kursa od 40 časova, definisano nastavnim planom i programom firme Microsoft, nije dovoljno za savladavanje fundamentalnih tehnologija.

Takođe, obezbeđujemo dodatni materijal u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, sakupljan tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Sadržaj kursa

 • Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
 • Lab: Deploying and Managing Windows Server 2012 R2
 • Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
 • Lab: Installing Domain Controllers
 • Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
 • Lab: Managing Active Directory Domain Services Objects
 • Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
 • Lab: Automating AD DS Administration by Using Windows PowerShell
 • Module 5: Implementing IPv4
 • Lab: Implementing IPv4
 • Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
 • Lab: Implementing DHCP
 • Module 7: Implementing DNS
 • Lab: Implementing DNS
 • Module 8: Implementing IPv6
 • Lab: Implementing IPv6
 • Module 9: Implementing Local Storage
 • Lab: Implementing Local Storage
 • Module 10: Implementing File and Print Services
 • Lab: Implementing File and Print Services
 • Module 11: Implementing Group Policy
 • Lab: Implementing Group Policy
 • Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
 • Lab: Increasing Security for Server Resources
 • Lab: Configuring AppLocker and Windows Firewall
 • Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
 • Lab: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs