20411 Administering Windows Server 2012

Opis kursa

Ovaj kurs je drugi u seriji koja obezbeđuje savladavanje fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2012 R2 operativnog sistema. Inače, prvi u seriji je kurs 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012. Ova dva kursa se slojevito nadovezuju jedan na drugi. Obrađuju se sledeće teme: DNS servis, virtuelizovani kontroleri domena, Read Only kontroleri domena, upravljanje bazom podataka aktivnog direktorijuma uključujući pravljenje rezervnih kopija kao i restauracija baze podataka, Fine Grained Password Policy, Managed Service Accounts, napredni rad sa GPO uključujući skripte, instalaciju softvera i preusmeravanje direktorijuma, RADIUS servis, zaštita mreže pomoću Netwok Access Protection servisa, Remote Access VPN tehnologije klasičnog pristupa kao i Direct Access VPN, novi servis Web Application Proxy, naprednije upravljanje fajl servisima pomoću File Server Resource Manager-a i DFS servisa, kriptovanje datoteka i diskova pomoću tehnologija EFS i Bitlocker, instalacija operativnog sistema korišćenjem Windows Deployment servisa, organizovanje ažuriranja softvera pomoću WSUS servisa, korišćenje alata Event Viewer i Performance Monitor. Za svaku temu obezbeđena je i serija vežbi koje se izvode na virtuelnim računarima.

Šta ćete naučiti

Cilj kursa je ovladavanje fundamentalnim tehnologijama administracije Windows Server 2012 R2 sistema, navedenim u opisu kursa, bez kojih se ne može zamisliti ni jedna ozbiljna Windows Server 2012 R2 mrežna infrastruktura.

Potrebno predznanje

Apsolutni preduslov je kurs 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012. Jedini izuzetak su osobe koje su već ranije pohađale MCSA/MCSE skupinu kurseva na prethodnim generacijama Windows operativnih sistema, sa iskustvom u radu.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

Nakon kursa...

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-411: Administering Windows Server 2012. Ovo je tipično drugi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Ističemo

Uz kurs se tipično dobija dodatni materijal nastao dugogodišnjim radom u obliku prezentacija, linkova i procedura. Ovaj materijal našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni.

Sadržaj kursa

 • Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
 • Lab: Configuring and Troubleshooting DNS
 • Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services
 • Lab: Maintaining AD DS
 • Module 3: Managing User and Service Accounts
 • Lab: Managing User and Service Accounts
 • Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Lab: Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Module 5: Managing User Desktops with Group Policy
 • Lab: Managing User Desktops with Group Policy
 • Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
 • Lab: Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Module 7: Implementing Network Access Protection
 • Lab: Implementing Network Access Protection
 • Module 8: Implementing Remote Access
 • Lab: Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
 • Lab: Implementing VPN
 • Lab: Implementing Web Application Proxy
 • Lab: Deploying an Advanced DirectAccess Solution
 • Module 9: Optimizing File Services
 • Lab: Configuring Quotas and File Screening Using File Server Resource Manager
 • Lab: Implementing Distributed File System
 • Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Lab: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
 • Lab: Using Windows Deployment Services to Deploy Windows Server 2012
 • Module 12: Implementing Update Management
 • Lab: Implementing Update Management
 • Module 13: Monitoring Windows Server 2012
 • Lab: Monitoring Windows Server 2012

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs