20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Opis kursa

Pohađanjem ovog kursa, savlađuju se napredne tehnologije administracije Windows Server 2012 R2 operativnog sistema, pod pretpostavkom da su fundamentalne tehnologije već poznate. Fundamentalne tehnologije se obrađuju u kursevima 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 i 20411 Administering Windows Server 2012. Ova tri kursa se slojevito nadovezuju i čine jedinstvenu celinu najvažnijih tehnologija administracije. Obrađuju se sledeće teme: detalji tehnologija DHCP i DNS koji nisu obrađeni kursevima 20410 i 20411, servis IP Address Management - IPAM, korišćenje SAN tehnologije putem servisa iSCSI, keširanje datoteka pomoću tehnike Branch Cache, nametanje ovlašćenja putem tehnologije Dynamic Access Control, analiza funkcionalnih nivoa aktivnog direktorijuma i relacije verovanja, implementacija replikacije i sajtova aktivnog direktorijuma, izdavanje digitalnih sertifikata pomoću servisa ADCS, deljenje informacija putem ADFS servisa, zaštita dokumenata korišćenjem ADRMS servisa, otpornost na pad servera i balansiranje opterećenja servera pomoću NLB servisa, otpornost na pad servera korišćenjem Failover Clustering servisa, kreiranje rezervnih kopija podataka i njihova restauracija pomoću programa Windows Server Backup. Za svaku temu obezbeđena je i serija vežbi koje se izvode na virtuelnim računarima.

Šta ćete naučiti

Cilj kursa je ovladavanje naprednim tehnologijama administracije Windows Server 2012 R2 sistema, navedenim u opisu kursa.

Potrebno predznanje

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su kursevi 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 i kurs 20411 Administering Windows Server 2012. Izuzetak su osobe koje su već ranije pohađale MCSA/MCSE skupinu kurseva na prethodnim generacijama Windows operativnih sistema, sa iskustvom u radu.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su obično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2012 R2 sistema, bez velikog iskustva. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji tipično nisu upoznati sa tehnologijama koje se ovde obrađuju. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti napredne Windows administracije.

Nakon kursa...

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services. Ovo je treći ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Ističemo

Uz kurs se tipično dobija dodatni materijal nastao mukotrpnim dugogodišnjim radom u obliku prezentacija, linkova i procedura. Ovaj materijal našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni.

Sadržaj kursa

 • Module 1: Implementing Advanced Network Services
 • Lab: Implementing Advanced Network Services
 • Module 2: Implementing Advanced File Services
 • Lab: Implementing Advanced File Services
 • Lab: Implementing BranchCache
 • Module 3: Implementing Dynamic Access Control
 • Lab: Implementing Secure Data Access
 • Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
 • Lab: Implementing Distributed AD DS Deployments
 • Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
 • Lab: Implementing AD DS Sites and Replication
 • Module 6: Implementing AD CS
 • Lab: Deploying and Configuring CA Hierarchy
 • Lab: Deploying and Managing Certificates
 • Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
 • Lab: Implementing AD RMS
 • Module 8: Implementing and Administering AD FS
 • Lab: Implementing AD FS for External Partners and Users
 • Lab: Implementing AD FS
 • Module 9: Implementing Network Load Balancing
 • Lab: Implementing NLB
 • Module 10: Implementing Failover Clustering
 • Lab: Implementing Failover Clustering
 • Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Lab: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery
 • Lab: Implementing Windows Server Backup and Restore

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs