20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

Opis kursa

Ovaj kurs je prvi deo serije od dva kursa koji obezbeđuju veštine i znanja iz oblasti projektovanja i implementacije mrežne infrastrukture na bazi Windows Server 2012 R2 operativnog sistema u uslovima velikih računarskih mreža. Drugi kurs iz ove serije je 20414 Implementing and Advanced Server Infrastructure. Zajednički, ova dva kursa pokrivaju projektovanje, planiranje, obezbeđivanje, praćenje, automatizaciju, virtuelizaciju i stavljanje u funkciju softverske mrežne infrastrukture velikih računarskih mreža.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka ovog kursa korisnik će biti u stanju da: planira nadogradnju i migraciju servera, planira i implementira strategiju instalacije operativnog sistema, planira instalaciju i instalira server korišćenjem programa System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (SCVMM), projektuje i održava IP konfiguraciju uz pomoć IPAM servisa, projektuje i implementira procese razrešavanja imena, planira i projektuje infrastrukturu domena i šuma aktivnog direktorijuma, planira i implementira infrastrukturu organizacionih jedinica, projektuje i implementira strategiju korišćenja GPO infrastrukture, planira i implementira fizičku strukturu aktivnog direktorijuma, planira i implementira skladišta diskova, planira i implementira servise za upravljanje datotekama, projektuje i implementira servise udaljenog pristupa, projektuje i implementira servise mrežne zaštite.

Potrebno predznanje

Za pohađanje ovog kursa potrebna su znanja koja se stiču pohađanjem kurseva 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012, 20411: Administering Windows Server 2012, 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ili pohađanjem kursa 20417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012. Izuzetak su osobe koje su već ranije pohađale MCSA/MCSE skupinu kurseva na prethodnim generacijama Windows operativnih sistema, sa iskustvom u radu.

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen IT profesionalcima odgovornim za planiranje, projektovanje i instalaciju logičke i fizičke infrastrukture aktivnog direktorijuma i svih ostalih neophodnih servisa. Takođe je namenjen svima koji žele da steknu sertifikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification.

Nakon kursa...

Pohađanjem ovog kursa, stiču se kompetencije za polaganje ispita 70-413: Designing and Implementing and Server Infrastructure. Ovaj ispit je tipično četvrti od pet potrebnih ispita koji obezbeđuju sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification. Prva tri ispita su zajednička ispitima neophodnim za sticanje sertifikata MCSA. Peti ispit je 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure.

Sadržaj kursa

 • Module 1: Planning Server Upgrade and Migration
 • Lab: Planning a Server Upgrade and Migration
 • Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Strategy
 • Lab: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
 • Module 3: Planning and Deploying Servers Using Virtual Machine Manager
 • Lab: Planning and Deploying Virtual Machines by Using Virtual Machine Manager
 • Module 4: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
 • Lab: Designing and Maintaining an IP Configuration and IP Address Management Solution
 • Module 5: Designing and Implementing Name Resolution
 • Lab: Designing and Implementing Name Resolution
 • Module 6: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
 • Lab: Designing and Implementing an Active Directory Domain Infrastructure
 • Lab: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest Infrastructure
 • Module 7: Designing and Implementing an AD DS Organizational Unit Infrastructure
 • Lab: Designing and Implementing an Active Directory OU Infrastructure and Delegation Model
 • Module 8: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
 • Lab: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
 • Module 9: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology
 • Lab: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Physical Topology
 • Module 10: Planning and Implementing Storage and File Services
 • Lab: Planning and Implementing Storage
 • Module 11: Designing and Implementing Network Protection
 • Lab: Designing and Implementing Network Protection
 • Module 12: Designing and Implementing Remote Access Services
 • Lab: Designing and Implementing Network Access Services

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs