20414 Implementing and Advanced Server Infrastructure

Opis kursa

Ovaj kurs je drugi u seriji od dva kursa koji obezbeđuju veštine i znanja iz oblasti projektovanja i implementacije mrežne infrastrukture na bazi Windows Server 2012 R2 operativnog sistema u uslovima velikih računarskih mreža. Prvi kurs iz ove serije je 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure. Zajednički, ova dva kursa pokrivaju projektovanje, planiranje, obezbeđivanje, praćenje, automatizaciju, virtuelizaciju i stavljanje u funkciju softverske mrežne infrastrukture velikih računarskih mreža.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka ovog kursa korisnik će biti u stanju da: planira i implementira strategiju virtuelizacije servera korišćenjem alata System Center 2012, planira i implementira mrežnu infrastrukturu i infrastrukturu skladišta neophodnih za virtuelizaciju serverske infrastrukture, planira i instalira virtuelne računare korišćenjem tehnologije Hyper-V, planira i implementira administraciju računara korišćenjem alata System Center 2012, planira i implementira praćenje servera korišćenjem alata System Center 2012 - Operations Manager, planira i implementira visoko dostupne aplikacione servise i servise za upravljanje datotekama, planira i implementira visoko dostupnu serversku infrastrukturu korišćenjem servisa Failover Clustering, planira i implementira strategiju kontinuiteta poslovanja, planira i implementira PKI infrastrukturu, planira i implementira ADFS, planira i implementira Dynamic Access Control, Workplace Join i Work Folders tehnologije, planira i implementira ADRMS servise.

Potrebno predznanje

Za pohađanje ovog kursa potrebna su znanja koja se stiču pohađanjem kurseva 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012, 20411: Administering Windows Server 2012, 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ili pohađanjem kursa 20417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012. Takođe su potrebna i predznanja koja se mogu steći na kursu 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure. Izuzetak su osobe koje su već ranije pohađale MCSA/MCSE skupinu kurseva na prethodnim generacijama Windows operativnih sistema, sa iskustvom u radu.

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen IT profesionalcima odgovornim za planiranje, projektovanje i instalaciju logičke i fizičke infrastrukture aktivnog direktorijuma i svih ostalih neophodnih servisa. Takođe je namenjen svima koji žele da steknu sertifikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification.

Nakon kursa...

Pohađanjem ovog kursa stiču se kompetencije za polaganje ispita 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure. Ovaj ispit je tipično peti od pet potrebnih ispita koji obezbeđuju sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification. Prva tri ispita su zajednička ispitima neophodnim za sticanje sertifikata MCSA. Četvrti ispit je 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure.

Sadržaj kursa

 • Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center
 • Lab: Considerations for Implementing an Enterprise Data Center
 • Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
 • Lab: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
 • Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
 • Lab: Planning and Implementing Virtual Networks and Storage
 • Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines
 • Lab: Planning and Implementing a Virtual Machine Deployment and Management Strategy
 • Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
 • Lab: Planning and Implementing an Administration Solution for Virtualization
 • Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
 • Lab: Implementing a Server Monitoring Strategy
 • Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
 • Lab: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
 • Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
 • Lab: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering
 • Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
 • Lab: Implementing a Virtual Machine Backup Strategy with DPM
 • Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
 • Lab: Planning and Implementing an Active Directory Certificate Services Infrastructure
 • Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
 • Lab: Planning and Implementing an AD FS Infrastructure
 • Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices
 • Lab: Implementing DAC and Access Denied Assistance
 • Lab: Implementing Work Folders
 • Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure
 • Lab: Planning and Implementing an AD RMS Infrastructure

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs