MCSA Boot Camp

Opis kursa

Ovo je veoma ubrzani kurs namenjen svima kojima je apsolutno primarni cilj sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA. Tokom skoro dve nedelje trajanja kursa, kandidat je podvrgnut intenzivnoj pripremi po vođstvom iskusnog predavača. U toku trajanja kursa kandidati polažu tri ispita koja omogućavaju sticanje sertifikata MCSA.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka ovog kursa korisnik treba da stekne sertifikat MCSA.

Potrebno predznanje

Poznavanje osnova PC hardvera i rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.
Prethodno iskustvo u administraciji operativnih sistema je vrlo korisno.

Kome je kurs namenjen

Kurs je primarno namenjen postojećim IT profesionalcima, kao i kandidatima bez velikog iskustva u administraciji sistema, koji žele da, u najkraćem roku, steknu sertifikat MCSA.

Nakon kursa...

U toku trajanja kursa korisnik polaže tri ispita:
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012,
70-411: Administering Windows Server 2012 i
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.
Polaganjem ova tri ispita kandidat stiče sertifikat MCSA.

Ističemo

U toku trajanja kursa obezbeđeni su hrana, obuka, oprema, literatura i polaganje ispita.

Sadržaj kursa

Sve neophodne aktivnosti koje omogućavaju brzu pripremu za polaganje MCSA ispita.

Prateći materijal

Polaznici dobijaju potrebnu literaturu.
Literatura je uračunata u cenu.
X

Prijava na kurs