Adobe InDesign

Puna cena: 90
Trajanje(časova) 15
Trajanje(dana) 5
Počinje:02.10.2017
Završava se:06.10.2017
Vreme:17:30-20:00

Opis kursa

U okviru ovog kursa, polaznici će se upoznati sa Adobe InDesignom, najkvalitetnijim profesionalnim programom za stono izdavaštvo. U desetak lekcija, korak po korak, naučiće osnovne tehnike rada sa ovim programom, a u nizu praktičnih vežbi kako da stečeno znanje primene u praksi.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa, polaznik će moći da samostalno kreira publikacije spremne za štampu, prelama knjige, časopise, brošure i kataloge, kao i da izrađuje plakate, postere i bilbordove.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen svima koji žele da se profesionalno bave pripremom za štampu.

Nakon kursa...

Kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita Adobe Certified Expert.

Ističemo

Ovaj kurs je deo Grafičke radionice, koja obuhvata skup kurseva o programima za grafički dizajn i pripremu štampe firme Adobe.

Sadržaj kursa

 • Uvod u InDesign i upoznavanje radne površine.
 • Podešavanje dokumenata i rad sa master stranicama.
 • Rad sa okvirima i objektima.
 • Uvoz i izmena teksta, rad sa stilovima pasusa i karaktera, prelom časopisa.
 • Rad sa bojama.
 • Uvoženje slika i grafike, paleta Links.
 • Kreiranje tabela.
 • Kreiranje interaktivnih sadržaja.
 • Rad sa dugim dokumentima i kombinovanje datoteka u knjigu.
 • Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.
 • Vežbe: Naslovna strana knjige, izrada kataloga, časopisa, plakata...

Prateći materijal

Kao prateću literaturu ovog kursa, dobija se knjiga iz serije Učionica u knjizi, originalno izdate od strane Adobe Pressa, koju je CET preveo na srpski jezik.

X

Prijava na kurs