AutoCAD 2D

Puna cena: 150
Trajanje(časova) 40
Trajanje(dana) 10

Opis kursa

AutoCAD je najpoznatiji i najviše primenjivan program firme Autodesk za izradu projektne dokumentacije u 2D projektovanju. U okviru ovog kursa, postupno, korak po korak, naučićete osnovne tehnike rada sa ovim programom, a u nizu praktičnih vežbi kako da stečeno znanje primenite u praksi.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa polaznici stiču veštine tehničkog 2D crtanja i projektovanja pomoću računara, izrade dijagrama toka i organizacione šeme, ponude, prezentacije i grafikona svih vrsta, umeju da izdrade crteže iz oblasi elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, aeronautike, topografske i geografske karte i da koriste arhitektonske i građevinske elemente.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.
Poželjno je poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Kome je kurs namenjen

Ovaj napredni program iz oblasti Computer Aided Design (CAD) namenjen je tehničarima i inženjerima iz oblasti građevine, arhitekture, mašinstva, tehnologije i mnogih drugih tehničkih oblasti koji žele da postanu eksperti u crtanju projekata zgrada, urbanog okruženja, prototipova mašina...

Sadržaj kursa

  • Istraživanje novog interfejsa
  • Planiranje i organizovanje projekta
  • Specifičnosti programa
  • Datoteke šablona crteža
  • Osnovni entiteti i objekti, unošenje izmena u crteže
  • Slojevi, šrafiranje
  • Pisanje i modifikovanje teksta, atributi, blokovi i „umetanje“ u crtež
  • Uslužne komande za informisanje
  • Kotiranje
  • Neki ulazi i izlazi (I/O) AutoCAD-a

Prateći materijal

Svaki polaznik dobija knjigu "AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove".
Knjiga je uključena u cenu.

X

Prijava na kurs