AutoCAD 3D

Puna cena: 150
Trajanje(časova) 32
Trajanje(dana) 8

Opis kursa

Ovaj kurs Vam omogućava daleko kvalitetniju prezentaciju i vizuelazaciju vaših projekata kao i kreiranje i modifikacije prostornih modela.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa polaznici stiču veštine tehničkog 3D crtanja i projektovanja pomoću računara, izrade dijagrama toka i organizacione šeme, ponude, prezentacije i grafikoni svih vrsta, umeju da izdrade crteže iz oblasi elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, aeronautike, topografske i geografske karte i da koriste arhitektonske i građevinske elemente.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows i AutoCAD 2D - crtanje u 2D.
Poželjno je poznavanje osnova nacrtne geometrije.
Kao uvod u ovaj kurs preporučujemo kurs AutoCAD 2D

Kome je kurs namenjen

Ovaj napredni program iz oblasti Computer Aided Design (CAD) namenjen je tehničarima i inženjerima iz oblasti građevine, arhitekture, mašinstva, tehnologije i mnogih drugih tehničkih oblasti koji žele da postanu eksperti u crtanju projekata zgrada, urbanog okruženja, prototipova mašina...

Sadržaj kursa

 • Specifičnosti programa
 • Izometrijsko crtanje
 • Uvod u 3D
 • Uvod u koordinatne sisteme
 • Viziri
 • Osnove 3D crtanja
 • Uređenje crteža
 • Površinsko modelovanje u prostoru
 • Izrada modela punih tela – solida
 • Obrada i uređenje solida
 • Uklanjanje »nevidljivih« linija
 • Senčenje, osvetljenje i render
 • Završna obrada
 • Rasterske slike
 • Priprema za štampu i štampa
 • Prilagođavanje paleta alatki

Prateći materijal

Svaki polaznik dobija knjigu "AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove".
Knjiga je uključena u cenu.

X

Prijava na kurs