Škola Web programiranja

Puna cena: 150
Trajanje(časova) 30
Trajanje(dana) 10

Opis kursa

Kurs je koncipiran tako da srednjoškolce uvede u kreiranje web sajtova korišćenjem opisnog jezika HTML, upozna ih sa klijentskim programiranjem u jeziku JavaScript i serverskim programiranjen u ASP.NET i Visual studio.

Šta ćete naučiti

Tokom kursa polaznici uče programski jezik JavaScript, za pisanje programskog koda koji je deo Web stranice i izvršava se na klijentu,
programski jezik Java, u okruženju Greenfoot, specijalizovanom za kreiranje igrica i koji mogu da se objave kao apleti i
programski jezik C# i programiranje aktivnih stranica na serveru.

Potrebno predznanje

Osnove programiranja u bilo kom programskom jeziku

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen srednjoškolcima koji žele da kreiraju sadržaj na Webu i pišu programe koji se izvršavaju na klijentu ili serveru

Sadržaj kursa

  • Računarske mreže, internet i Web
  • Osnovno o kreiranju Web sajtova
  • Kreiranje Web stranica upotrebom opisaanog jezika HTML
  • Dizajn Web stranica upotebom kaskadnih stilova CSS
  • Script jezik JavaScript za klijentsko programiranje
  • Kreiranje igrica u vidu apleta upotrebom alata Greenfoot
  • Serversko programiarnje Asp,net i Visual studio

Prateći materijal

Polaznici dobijaju materijal u elektronskom obliku i knjigu.
Knjiga je uključena u cenu.

X

Prijava na kurs