HTML & CSS

Puna cena: 120
Trajanje(časova) 20
Trajanje(dana) 5
Počinje:04.09.2017
Završava se:08.09.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:100

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

HTML i CSS su osnovni gradivni elementi Interneta, jezici koji pokreću web. U ovom kursu videćete kako HTML čini osnovu weba i na koji način se CSS ugrađuje i proširuje mogućnosti HTML-a. Upoznaćete se sa mogućnostima oba jezika, njihovom sintaksom, primenom i često korišćenim tehnikama. Razumećete osnove Bootstrap biblioteke i izgradnje responsive stranica. Naučićete kako da napravite web sajt od početka, pripremite sadržaj i grafiku i prilagodite web sajt mobilnim uređajima.

Šta ćete naučiti

Nakon kursa moći ćete da samostalno kreirate portfolio web sajt, blog, web sajt preduzeća, katalog proizvoda. Moći ćete i da prilagodite postojeće web sajtove potrebama svojih klijenata.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows, osnovne veštine unosa teksta i upotrebu Interneta.

Ističemo

Ovaj kurs je prvi deo kursa Web developer.

Sadržaj kursa

  • Upoznavanje sa HTML i CSS i funkcionisanjem weba
  • Struktura HTML dokumenta i sadržaja stranice
  • Kreiranje linkova, dodavanje slika, rad sa listama, tabelama i obrascima
  • CSS selektori
  • CSS svojstva za definisanje izgleda elemenata stranice
  • Dodavanje drop-down menija
  • Uvod u Bootstrap i responsive design

Prateći materijal

Polaznici kursa dobijaju knjigu "HTML5 i CSS3 - briljantno".
Knjiga je uključena u cenu kursa.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs