JavaScript & jQuery

Puna cena: 120
Trajanje(časova) 20
Trajanje(dana) 5
Počinje:11.09.2017
Završava se:15.09.2017
Vreme:17:30-21:00

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

JavaScript je de facto glavni jezik za dodavanje interakcije web stranicama, a jQuery njegova najpopularnija biblioteka. Web dizajneri koji poznaju JavaScript i JQuery su u bitnoj prednosti jer sa web sajtom mogu da urade mnogo više nego samo uz HTML i CSS.

Šta ćete naučiti

U ovom kursu naučićete osnovne elemente JavaScript-a, ovladaćete popularnom bibliotekom jQuery i videćete praktične primene JavaScript-a i jQuery­-a u web dizajnu. Naučićete kako da dodate JavaScript u obrazac, proverite da li ima grešaka u unosu i iskoristite unete podatke u kalkulacijama. Dodaćete na stranicu interaktivne elemente kao što su kalendar, slajder, interaktivni grafikon. Istražićete i druge JavaScript biblioteke i razumeti kako se ugrađuju i koriste.

Potrebno predznanje

Poznavanje HTML i CSS.

Ističemo

Ovaj kurs je drugi deo kursa Web developer. http://cet.rs/kursevi/item/20749-web-developer

Sadržaj kursa

  • Upoznavanje sa JavaScript-om i DOM-om
  • Osnovni elementi jezika: promenljive, izrazi, uslovi, petlje, nizovi, objekti, JSON
  • Otkrivanje grešaka upotrebnom browsera
  • Pristupanje sadržaju obrazaca, upotreba u kalkulacijama i validacija obrazaca
  • Upoznavanje sa jQuery-em: selektori, pristupanje i promena HTML atributa i sadržaja, iteriranje sa .each(), pokretanje jQuery-ja prilikom učitavanja stranice
  • Dodavanje jQuery UI widgeta
  • Istraživanje JavaScript biblioteka, dodavanje interaktivnih grafikona

Prateći materijal

Polaznici kursa dobijaju knjigu "JavaScript korak po korak".
Knjiga je uključena u cenu kursa.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs