Robotika - osnovni kurs

Puna cena: 150
Trajanje(časova) 24
Trajanje(dana) 8

Opis kursa

Kurs nas upoznaje sa Arduino razvojim okruženjem, programiranjem mikrokontrolera i kontrolisanjem različitih vrsta senzora. Na ovom kursu pristupiće se razvoju prvih Arduino aplikacija korišćenjem IDE okruženja za Arduino hardver pod Windows operativnim sistemom.

Šta ćete naučiti

Naučićete da samostalno programiram firmwer za Arduino, pravite razne elektronske uređaje koji mere i kontrolišu druge elektronske komponente, kao što su merenje i kontrola temperature, potrošnje el. energije, uključivanje i isključivanje raznih motora i servo uređaja, žična i bežična komunikacija, kontrolu CNC mašina, izrada malih robota itd..

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows i osnove programiranja

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen svima onima koji žele da pišu programe za mikrokontrolere i razvijaju uređaje za kontrolu raznih uređaja: motora, led osvetljenja, automatizaciju kuće, kontrolu robot ruke, kontrolu potrošnje energije koristeći Arduino kartice sa Atmel mikrokontrolerima i korisničkim Java Arduino interfejsom na PC računarima i pisanju firmwera u C programskom jeziku.

Sadržaj kursa

  • Upoznavanje Arduino razojnog okruženja na PC računarima
  • Upoznavanje sa Arduino nano kartom sa Atmel ATmega328p procesorom
  • Organizacija mikrokontrolera i ulazno izlaznim portovima
  • Pisanje prvih programa za paljenje-gašenje led diode, čitanje vrednosti analognog napona, serijsku komunikaciju sa PC računarom
  • Upotreba For, If, Case petlji u pisanju programa
  • Čitanje raznih senzora za temperaturu, položaj, osvetljaj sa programiranjem i očitavanjem vrednosti na računaru u terminal programu
  • Rad sa promenljivima i prikaz brojeva na 7-segmentom dispeju i LCD displeju
  • Upravljanje sa DC i step motorom
  • Analiza glavnih oblasti primene Arduino hardvera sa konkretnim programskim zadatkom za svakog polaznika
X

Prijava na kurs