MCSA SQL 2016 Database Development

Puna cena: 500
Trajanje(časova) 56
Trajanje(dana) 14
Počinje:24.07.2017
Završava se:10.08.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:400
Počinje:11.09.2017
Završava se:28.09.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:400

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Ovaj kurs se sastoji iz dva modula: 20761 Querying Data with Transact-SQL
20762 Developing SQL Databases

20761 Querying Data with Transact-SQL

Glavni cilj ovog trodnevnog kursa pod vođstvom instruktora je da pruži studentima dobro razumevanje jezika Transact-SQL koji se koristi u svim disciplinama vezanim za SQL Server; naime, administriranje baze podataka (Database Administration), razvijanje baze podataka (Database Development) i poslovno informisanje (Business Intelligence). Kao takvom, prvenstvena ciljna publika za ovaj kurs su: administratori baza podataka, programeri baza podataka i BI profesionalci. Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL, a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen administratorima baza podataka, programerima baza podataka i stručnjacima za poslovno informisanje. Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu osnovnu arhitekturu i koncepte Microsoft SQL Servera 2016.
 • Shvataju sličnosti i razlike između Transact-SQLa i drugih računarskih jezika.
 • Pišu SELECT upite
 • Postavljaju upite nad više tabela
 • Sortiraju i filtriraju podatke
 • Opišu i koriste tipove podataka u SQL Serveru
 • Menjaju podatke pomoću Transact-SQL-a
 • Koriste ugrađene funkcije
 • Prave grupe i agregate podataka
 • Koriste podupite
 • Koriste izraze nad tabelama
 • Koriste operatore nad skupovima
 • Koriste rangiranje i pomeraj prozora i agregatne funkcije
 • Primenjuju pivotiranje i grupisanje skupova
 • Izvršavaju snimljene procedure
 • Programiraju sa T-SQL-om
 • Primenjuju obradu grešaka
 • Primenjuju transakcije

20762 Developing SQL Databases

Ovaj četvorodnevni kurs pod vođstvom instruktora pruža studentima znanja i veštine potrebne za razvijanje baze podataka SQL Server 2016. Kurs je usredsređen na podučavanje pojedinaca u korišćenju svojstava i alata u proizvodu SQL Server 2016 vezanih za razvijanje baze podataka.

Profil polaznika

Prvenstvena publika za ovaj kurs su IT Profesionalci koji žele da se osposobe za svojstva i tehnologije za implementiranje baze podataka SQL Server 2016.

Osim te publike, za ovaj kurs će biti zainteresovani pojedinci koji su programeri u drugim platformama koji žele da se osposobe za implementiranje baze podataka SQL Server 2016.

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Projektuju i implementiraju tabele.
 • Opišu napredne dizajne tabela
 • Obezbede integritet podataka pomoću ograničenja.
 • Opišu indekse, uključujući optimizovane i Columnstore indekse
 • Projektuju i implementiraju prikaze.
 • Projektuju i implementiraju snimljene procedure.
 • Projektuju i implementiraju korisnički definisane funkcije.
 • Reaguju na manipulisanje podataka pomoću okidača.
 • Projektuju i implementiraju tabele u memoriji.
 • Implementiraju upravljani kôd u SQL Serveru.
 • Čuvaju XML podatke i postavljaju upite nad njima.
 • Rade sa prostornim podacima.
 • Čuvaju Blob-ove i tekstualne dokumente i postavljaju upite nad njima.

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs