MCSA SQL 2016 Business Intelligence Development

Puna cena: 600
Trajanje(časova) 64
Trajanje(dana) 16
Počinje:02.10.2017
Završava se:23.10.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:480

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Ovaj kurs se sastoji iz dva modula:
20767 Implementing a SQL Data Warehouse
20768 Developing SQL Data Models

20767 Implementing a SQL Data Warehouse

Ovaj petodnevni kurs pod vođstvom instruktora opisuje kako da se napravi patforma skladišta podataka kao podršku rešenja poslovnog informisanja. Studenti će naučiti kako da naprave skladište podataka pomoću Microsoft® SQL Servera® 2016 i Azure SQL Data Warehouse, primene ETL pomoću SQL Server Integration Servisa i proveravaju i prečišćavaju podatke pomoću SQL Server Data Quality Servisa i SQL Server Master Data Servisa.

Profil polaznika

Prvenstvena publika za ovaj kurs su profesionalci za baze podataka koji moraju da obavljaju ulogu poslovnog informisanja (Business Intelligence Developer). Oni će morati da se usredsrede na praktičnu izradu BI rešenja uključujući uvođenje skladišta podataka (Data Warehouse), ETL i pročišćavanje podataka.

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da

 • Opišu ključne elemente rešenja skladištenja podataka
 • Opišu glavna hardverska razmatranja za izgradnju skladišta podataka
 • Primene logički dizajn za skladište podataka
 • Primene fizički dizajn za skladište podataka
 • Naprave columnstore indekse
 • Implementiraju skladište podataka Azure SQL Data Warehouse
 • Opišu ključna svojstva SSIS-a (SQL Server Integration Services)
 • Primene tok podataka pomoću SSIS-a
 • Primene tok kontrole pomoću zadataka i ograničenja prioriteta
 • Prave dinamičke pakete koji sadrže promenljive i parametre
 • Otkriju i rešavaju probleme SSIS paketa
 • Opišu ratmatranja za uvođenje ETL rešenja
 • Primene pročišćavanje podataka pomoću Data Quality Servisa
 • Primene nametanje integriteta podataka modelom Master Data Services
 • Opišu kako se prilagođenim komponentama proširuje SSIS
 • Uvode SSIS projekte
 • Opišu poslovno informisanje (BI) i uobičajene BI scenarije

20768 Developing SQL Data Models

Ovaj trodnevni kurs pod vođstvom instruktora usmeren je ka profesionalcima za baze podataka koji obavljaju ulogu razvijanja poslovnog informisanja (BI Business Intelligence). Ovaj kurs je usmeren na implementiranje višedimenzionalnih baza podataka pomoću SQL Server Analysis Servisa (SSAS), i pravljenje tabelarnih semantičkih modela podataka za analizu pomoću SSASa.

Profil polaznika

Prvenstvena publika za ovaj kurs su profesionalci za baze podataka koji treba da vrše ulogu razvijaoca poslovnog informisanja i prave BI rešenja za preduzeća. Osnovna zaduženja obuhvataju:

 • Uvođenje višedimenzionih baza podataka pomoću SQL Server Analysis Servisa
 • Pravljenje tabelarnih semantičkih modela podataka za analizu pomoću SQL Server Analysis Servisa

Osim te publike, za ovaj kurs će biti zainteresovani oni koji mnogo rade na informacijama i analitičari podataka.

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu komponente, arhitekturu i prirodu BI rešenja
 • Naprave višedimenzionu bazu podataka sa analitičkim servisima
 • Implementiraju dimenzije kocki
 • Implementiraju mere i grupe mera u kocki
 • Koriste MDX sintaksu
 • Prilagode kocku
 • Implementiraju tabelarnu bazu podataka
 • Koriste DAX za upite nad tabelarnim modelom
 • Koriste prekopavanje podataka za prediktivnu analizu

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs