Kurs: OD20695C
Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

IT Professionals
300
2 dana
English
Windows

O ovom kursu

Ovaj petodnevni kurs opisuje kako se procenjuju opcije uvođenja operativnih sistema i aplikacija, utvrđuje najadekvatnija strategija uvođenja, a zatim postavi rešenje uvođenja Windows uređaja i aplikacija u skladu sa potrebama vašeg okruženja. Rešenja koja ovaj kurs obrađuje uključuju scenarije uvođenja operativnih sistema u rasponu od (high-touch) rešenja sa fizičkog nosioca za male organizacije, do potpuno automatizovanih (zero-touch) rešenja sa standardizovanim slikama. Takođe se opisuju tehnologije koje se koriste za uvođenje tih rešenja, uključujući MDT i Configuration Manager.  

Profil polaznika

Ovaj petodnevni kurs je za IT profesionalce koji uvode, upravljaju i održavaju PCje, uređaje i aplikacije u srednjim, velikim organizacijama i preduzećima. Obično polaznici ovog kursa imaju iskustvo u podržavanju stonih računara i radili su kao administratori stonih računara za preduzeće (Enterprise Desktop Administrators). Znatan deo tih polaznika koristi ili namerava da koristi Configuration Manager za upravljanje i uvođenje PCja, uređaja i aplikacija preduzeća. Administrator stonih računara za preduzeće možda takođe koristi nekoliko alatki, uključujući Windows ADK i MDT za podršku procenjivanja, uvođenja operativnog sistema i aplikacija. Osim toga, ovaj kurs je za pojedince koji žele da polažu MCSE ispit 70-695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Procenjuju mrežno okruženje u sklopu podrške za zadatak uvođenja operativnog sistema i aplikacija.

• Navedu najpodesniju strategiju za uvođenje operativnog sistema u zavisnosti od zahteva organizacije.

• Procenjuju pitanja kompatibilnosti aplikacija i navedu olakšavajuća rešenja da se obezbedi uspešno funkcionisanje aplikacija nakon uvođenja operativnog sistema.

• Opišu i konfigurišu strategije za migraciju korisničkih stanja tokom uvođenja operativnog sistema.

• Utvrde najpodesniju strategiju upravljanja slikama za podršku zadataka uvođenja operativnog sistema i aplikacija.

• Opišu i koriste alatke obezbeđene u Windows ADK za pripremu i podršku strategija automatizovanog uvođenja.

• Navedu rešenja za podršku uvođenja koje pokreće PXE i višeznačno upućenih uvođenja operativnih sistema.

• Konfigurišu strategiju uvođenja operativnog sistema koje koristi MDT.

• Konfigurišu strategiju uvođenja operativnog sistema koje koristi Configuration Manager.

• Integrišu MDT sa Configuration Managerom za podršku procedura uvođenja operativnih sistema.

• Uvedu parametre za aktivaciju licenci volumena i za konfiguraciju klijentskih računara.

• Prilagode i uvedu Microsoft Office 2016 u mrežno okruženje preduzeća, i opišu kako se koristi Windows ICD.

X

Prijava na kurs