Kurs: OD20461DC
Querying Microsoft SQL Server® 2014

IT Professionals
300
5 dana
English
Microsoft SQL Server

O ovom kursu

Ovaj petodnevni kurs sa instruktorom pruža studentima tehničke veštine potrebne za pisanje osnovnih Transact-SQL upita za Microsoft SQL Server 2014. Ovaj kurs je osnova za sve discipline vezane za SQL Server; naime, administriranje baza podataka (Database Administration), razvoj baza podataka (Database Development) i poslovne informacije (Business Intelligence). Glavna svrha kursa je priprema za ispit "70-461: Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2014 Transact-SQL." Taj ispit biće osnova za sve discipline vezane za SQL Server; naime, administriranje baza podataka (Database Administration), razvoj baza podataka (Database Development) i poslovne informacije (Business Intelligence). Kao takvom, prvenstvena ciljna publika za ovaj kurs su: administratori baze podataka, programeri baze podataka i BI profesionalci.

Napomena: Ovaj kurs je namenjen ljudima koji žele da nauče SQL Server 2012 ili SQL Server 2014. On pokriva nove mogućnosti u SQL Serveru 2014, ali takođe i važne mogućnosti u celoj platformi SQL Server.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen administratorima baze podataka, programerima baze podataka i BI profesionalcima. Kurs će veoma verovatno biti dobro posećen od korisnika SQL-a koji nisu posebno orijentisani na baze podataka, niti planiraju da polažu ispit; naime, pisci izveštaja, poslovni analitičari i programeri klijentskih aplikacija.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Opišu osnovnu arhitekturu i koncepte Microsoft SQL Servera 2014.

• Shvataju sličnosti i razlike između Transact-SQLa i drugih računarskih jezika.

• Pišu SELECT upite

• Postavljaju upite nad više tabela

• Sortiraju i filtriraju podatke

• Opišu upotrebu tipova podataka u SQL Serveru

• Menjaju podatke koristeći Transact-SQL

• Koriste ugrađene funkcije

• Prave grupe i agregate podataka

• Koriste podupite

• Koriste izraze tabela

• Koriste operatore skupova

• Koriste rangiranje prozora, funkcije offset i aggregate

• Uvedu izvedene tabele (pivoting) i grupisanje skupova

• Izvršavaju snimljene procedure

• Programiraju sa T-SQLom

• Uvedu rukovanje greškama

• Uvedu transakcije

X

Prijava na kurs