Kurs: OD20488B
Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions

Developers
300
2 dana
English
Microsoft SharePoint Server

O ovom kursu

Na ovom kursu, studenti uče osnovne veštine uobičajene u skoro svim aktivnostima SharePoint razvoja. Tu spada rad sa objektnim modelima na serverskoj i klijentskoj strani, razvijanje i uvođenje funkcija, rešenja i aplikacija, upravljanje identitetom i dozvolama, sprovođenje upita i ažuriranja podataka, upravljanje taksonomijom, upotreba radnog toka za upravljanje poslovnim procesima i prilagođavanje korisničkog interfejsa.

Profil polaznika

Kurs je namenjen profesionalnim programerima koji razvijaju rešenja za SharePoint proizvode i tehnologije u timskom razvojnom okruženju, srednjem do velikog. Mada je potrebno određeno poznavanje razvoja rešenja sa SharePointom, od kandidata se ne očekuje prethodno iskustvo sa novim mogućnostima u SharePoint Serveru 2013.

Idealni kandidat je tehnički rukovodilac sa najmanje četiri godine iskustva u SharePoint i veb programiranju. Kandidat ima zadatak da dizajnira prilagođeni kôd za projekte koji se uvode u SharePoint okruženja ili treba da komuniciraju sa njima. Tu spada:

• Izbor odgovarajućeg pristupa i izgradnja prilagođavanja u SharePointu.

• Pravljenje i primena strategije za pakovanje, uvođenje i nadogradnju rešenja.

• Navođenje SharePoint strukture podataka i sadržaja za prilagođavanja.

• Vršenje dijagnoze i ispravljanje grešaka.

• Planiranje i projektovanje skalabilnosti i performansi aplikacija.

• Navođenje i olakšavanje pitanja performansi kod prilagođavanja.

• Razumevanje autentifikacije i ovlašćivanja.

• Iskustvo sa Windows PowerShellom.

• Dobro poznavanje mogućnosti SharePointa.

• Poznavanje onlajn servisa kao što su Azure i SharePoint Online.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Projektuju i upravljaju mogućnostima i rešenjima.

• Pišu kôd za komponente na serverskoj strani.

• Upravljaju i prilagođavaju autentifikaciju i ovlašćivanje.

• Prave prilagođene sajtove i liste i upravljaju životnim ciklusom sajta.

• Objasne mogućnosti i projektuju izbore za SharePoint aplikacije.

• Koriste objektni model klijentske strane i API REST (API koji koristi HTTP zahteve za GET, PUT, POST i DELETE).

• Pišu SharePoint aplikacije za hosting kod dobavljača ili kod sebe.

• Distribuiraju i uvode SharePoint aplikacije.

• Prave prilagođene radne tokove za automatizovanje poslovnih procesa.

• Koriste tipove polja i sadržaja za upravljanje taksonomijom.

• Prilagođavaju izgled i ponašanje elemenata korisničkog interfejsa.

• Prilagođavaju kretanje po sajtu i označavanje sajta.

X

Prijava na kurs